ODPADY 2018

ODPADY 9/2018

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link. OBSAH: 1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE ŽETÓNOVÝ SYSTÉM NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM – OBEC LIESEK, doc. Ing. Michal Stričík, Ing. Veronika Tkáčová  KVANTIFIKÁCIA EMISIÍ ZO SKLÁDOK, Ing. Marek...

ODPADY 8/2018

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.   OBSAH: 1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE TVORBA A NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM V EURÓPSKEJ ÚNII, doc. Ing. Michal Stričík, Ing. Veronika Tkáčová  SLOVENSKO BY MALO VIAC SEPAROVAŤ, RECYKLOVAŤ A...

ODPADY 7/2018

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link. OBSAH:   1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE VÝVOJ MNOŽSTVA KOMUNÁLNEHO ODPADU A NAKLADANIE S ODPADOM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, doc. Ing. Michal Stričík, Ing. Veronika Tkáčová  PROJEKT „BIOMASOVÉ...

ODPADY 6/2018

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link. OBSAH:   1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE POTRAVINOVÝ ODPA,D Ing. Viera Šimkovicová, CSc. KAŽDÝ SLOVÁK VYHODÍ ZA ROK V PRIEMERE 111 KG JEDLA, Kolektív EUROFONDY A RECYKLÁCIA PLASTOV, h. prof....

Odpady 5/2018

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link. OBSAH:   1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE VYUŽITEĽNOSŤ STAVEBNÝCH ODPADOVÝCH MATERIÁLOV V KONTEXTE SÚČASNEJ DOBY, RNDr. Terpáková Eva, PhD.  KOMUNÁLNY ODPAD A JEHO TRIEDENIE...

Odpady 4/2018

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.   OBSAH:   1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE SPOTREBNÉ OBALY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Doc. Ing. Oskár Čermák, PhD.  Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív  K...

Odpady 3/2018

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.   OBSAH: 1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE PRISPEJE GREEN GROUP K RECYKLÁCII PLASTOV NA SLOVENSKU?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.  Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO...

Odpady 2/2018

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.   OBSAH: 1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE AKO MENEJ SKLÁDKOVAŤ NÁVRH OPATRENÍ NA ZNÍŽENIE MIERY SKLÁDKOVANIA KOMUNÁLNEHO ODPADU, Martin Haluš, Ján Dráb, Pavol Široký, Milan Výškrabka  PREVENCIOU...

Odpady 1/2018

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.   OBSAH: 1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE ČO S PLASTOVÝMI OBALMI OD AGROCHEMIKÁLIÍ, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.  V LEOPOLDOVE BUDÚ VYRÁBAŤ BIOETANOL ZO SLAMY, Kolektív  PRVÉ...