Odpady 4/2018

Odpady 4/2018

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

 

OBSAH:

 

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • SPOTREBNÉ OBALY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Doc. Ing. Oskár Čermák, PhD. 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív 
 • K ODKANALIZOVANIU SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív 
 • SAMOSPRÁVY NEVYUŽÍVAJÚ MOŽNOSŤ VYTVORIŤ V OBCI NÍZKOEMISNÚ ZÓNU SO ZÁKAZOM VSTUPU PRE NEEKOLOGICKÉ VOZIDLÁ, Kolektív 
 • JARNÉ UPRATOVANIE, Kolektív 
 • LIDL DO ROKU 2025 VÝRAZNE OBMEDZÍ PLASTOVÉ OBALY, Kolektív 
 • PRIEMERNÝ SLOVÁK VYNAKLADÁ NA ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO LEN 0,22 % ZÁROBKU, Kolektív 
 • V ROKU 2016 PRIPADALO NA JEDNÉHO OBYVATEĽA ŽILINSKÉHO KRAJA 345,4 KG ODPADU, Kolektív 
 • ALTERNATÍVNE AUTOMOBILOVÉ PALIVÁ MAJÚ SVOJE VÝHODY, ALE I NEVÝHODY, Kolektív 
 • MOŽNOSTI ZÚŽITKOVANIA STRAPÍN VITIS VINIFERA AKO ODPADU PRI TECHNOLOGICKOM SPRACOVANÍ HROZNA, doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., prof. Miroslava Kačániová, PhD.

 

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • JE NA PRÍČINE AVIZOVANÉHO ZVÝŠENIA POPLATKOV ZA ULOŽENIE ODPADU RECYKLÁCIA?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc 
 • VLÁDA SCHVÁLILA AKČNÝ PLÁN NA RIEŠENIE DÔSLEDKOV SUCHA, Kolektív 
 • OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO 
 • SLOVENSKO NEPLNÍ LIMITY EÚ PRE OXID DUSNÝ A TUHÉ ČASTICE PM10, Kolektív 
 • PRVÁ EURÓPSKA STRATÉGIA PRE PLASTY, Kolektív 
 • DIESELOVÉ MODELY VW AJ PO ÚPRAVE SOFTVÉRU PRODUKUJÚ NADMERNÉ EMISIE, Kolektív 
 • INŠPEKTORI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ULOŽILI VLANI POKUTY VO VÝŠKE TAKMER 790 000 EUR, Kolektív

 

3. SPEKTRUM

 • ŠKOLY DO PRÍRODY, PRÍRODA DO ŠKÔL, Monika Chrenková 
 • ENVIRO AKCIE A PROJEKTY PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív 
 • ENVIROGRANTY, Kolektív 
 • POUKÁŽKY NA OZE SA VYPLATIA, Ing. Štefan Kuča 
 • ANKETA STROM ROKA, Kolektív 
 • HODINA ZEME, Kolektív 
 • SLOVÁCI VYMYSLELI FREKVENČNÝ OCHRANNÝ GENERÁTOR, KTORÝ OCHRÁNI VČELSTVÁ PRED KLIEŠTIKOM, Kolektív 
 • STAVEBNÝ MATERIÁL SANOVANÉHO BOCIANIEHO HNIEZDA VYPOVEDÁ O STUPNI ZNEČISTENIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Kolektív 
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA