2019

ODPADY 2019

ODPADY 8/2019

OBSAH: 1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE DOPAD ZO ZAVEDENIA ŽETÓNOVÉHO SYSTÉMU NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM VO VYBRANÝCH OBCIACH SR, doc. Ing. Michal Stričík, Ing. Veronika Tkáčová  SITUÁCIA V OBLASTI NAKLADANIA S VIACVRSTVOVÝMI KOMBINOVANÝMI MATERIÁLMI, Jana...

ODPADY 6-7/2019 dvojčíslo

OBSAH: 1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE ŽETÓNOVÝ SYSTÉM NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM – OBEC VELIČNÁ doc. Ing. Michal Stričík, Ing. Veronika Tkáčová  MOŽNOSTI RECYKLÁCIE LED SVETELNEJ TECHNIKY Ing. Tomáš Vindt, PhD., Bc. Daniela Pancáková, Ing. Martina Laubertová,...

ODPADY 5/2019

OBSAH: 1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE ŽETÓNOVÝ SYSTÉM NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM – OBEC ISTEBNÉ, doc. Ing. Michal Stričík, Ing. Veronika Tkáčová K PROBLEMATIKE VYUŽITEĽNOSTI MATERIÁLOV Z ODPADOVÝCH PLASTOV V STAVEBNÍCTVE, RNDr. Eva Terpáková, PhD. ZEOLITY –...

ODPADY 3-4/2019 dvojčíslo

OBSAH: 1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE ŽETÓNOVÝ SYSTÉM NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM – OBEC RUDNO NAD HRONOM,  doc. Ing. Michal Stričík, Ing. Veronika Tkáčová  Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA,  Kolektív SANÁCIA ENVIRONMENTÁLNYCH...

ODPADY 1-2/2019 dvojčíslo

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link. OBSAH: 1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE ŽETÓNOVÝ SYSTÉM NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM – OBEC DEDINKY doc. Ing. Michal Stričík, Ing. Veronika Tkáčová ZNAČKA ENVIRONMENTÁLNEJ VHODNOSTI PRE BIODEGRADOVATEĽNÉ...
Záznamy: 1 - 5 zo 5