Informácie o nás

 

Firma Ing. Miroslav Mračko, EPOS patrí k najstarším a najväčším vydavateľstvám ekonomicko-právnej literatúry na Slovensku. Na knižnom trhu pôsobí už viac ako 22 rokov a v súčasnosti ponúka viac ako 300 vlastných titulov a vydáva časopis ODPADY. Zároveň je výhradným distribútorom viac ako 200 titulov beletristickej literatúry sesterského Vydavateľstva EPOS, s.r.o. Časopis Odpady (s podnadpisom Minimalizácia, zhodnocovanie, zneškodňovanie) oslávil v roku 2014 štrnásťročné jubileum (14. ročník).

 

 

Podrobnejšie informácie: www.epos.sk

 

CHARAKTERISTIKA ČASOPISU:

 

Časopis Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie) je odborný mesačník špecializovaný na tematiku, ktorá sa priamo dotýka každého podniku, organizácie, obce i občana. Sústreďuje sa najmä na separovaný zber a recykláciu, resp. minimalizáciu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, a to vrátane odpadových vôd, znečistenia ovzdušia a odpadov z obalov. V každom ročníku vyjde po dvanásť čísel (48 strán/číslo) vo veľkom formáte A4.