Nové a novelizované zákony

Zákon o ODPADOCH

Nový zákon o odpadoch s aktualizovanou dôvodovou správou (NZ13/2015) Zákon č. 79/2015 Z.z. zo 17. marca 2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade záujmu o objednanie kliknite na link.

Nový ZÁKON O OCHRANE PRED POVODŇAMI (č.9/2010)

ZÁKON Č. 7/2010 Z.Z. Z 2. DECEMBRA 2009 O OCHRANE PRED POVODŇAMI   V prípade záujmu o objednanie kliknite na link.