SPÔSOB OBJEDNÁVANIA

Zákazník si môže tovar objednať osobne, telefonicky (registrovaní zákazníci), písomnou formou (objednávka zaslaná poštou faxom alebo e-mailom) alebo prostredníctvom virtuálnej predajne.

 

Objednávka musí okrem názvu tovaru a množstva obsahovať tieto údaje:

Meno zákazníka
Názov firmy*
Kontaktná osoba (meno a telefónne spojenie)*
Adresa
IČO*
DIČ, IČ DPH*
Forma dodávky tovaru (na dobierku, osobné prevzatie, rozvoz)

* Povinné údaje pre podnikateľské subjekty.

Kontaktujte nás