Odpady 5/2018

Odpady 5/2018

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

OBSAH:

 

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • VYUŽITEĽNOSŤ STAVEBNÝCH ODPADOVÝCH MATERIÁLOV V KONTEXTE SÚČASNEJ DOBY, RNDr. Terpáková Eva, PhD. 
 • KOMUNÁLNY ODPAD A JEHO TRIEDENIE (DOTAZNÍK), doc. Ing. Michal Stričík, PhD., Ing. Monika Čonková, PhD. 
 • BEA JOHNSON, AUTORKA KNIHY A BLOGU „DOMÁCNOSŤ BEZ ODPADU“, OBOZNÁMILA SLOVÁKOV S PIATIMI PRINCÍPMI CELOSVETOVÉHO HNUTIA „ZERO WASTE“, Kolektív 
 • V SPIŠSKEJ BELEJ SA ROZHODLI PRE POLOPODZEMNÉ KONTAJNERY, PhDr. Angela Sviteková 
 • JEDENÁSŤ NOVÝCH ČERVENO-BIELYCH KONTAJNEROV V PIEŠŤANOCH, Mgr. Silvia Sekáčová 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív 
 • VYRIEŠIA PROBLÉM SO PSÍMI EXKREMENTAMI EKOLOGICKÉ TOALETY? Kolektív 
 • JARNÉ UPRATOVANIE SLOVENSKÝCH MIEST, Kolektív 
 • TESCO BOJUJE PROTI PLYTVANIU POTRAVINAMI KOMPOSTOVANÍM, Kolektív 
 • PLOGGINGOM K OZDRAVENIU PRÍRODY I ČLOVEKA, PhDr. Angela Sviteková 
 • ZHODNOTENIE PEVNÝCH ODPADOV VZNIKAJÚCICH PRI PRIEMYSELNOM SPRACOVANÍ OVOCIA A ZELENINY, doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD. Ing. Janka Sudzinová, PhD. prof. Miroslava Kačániová, PhD. doc. Ing. Patrik Rovný, PhD

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • OPLATÍ SA ČISTIŤ ODPADOVÚ VODU? ODHAD ENVIRONMENTÁLNYCH BENEFITOV ČISTENIA ODPADOVÝCH VÔD NA SLOVENSKU, Veronika Antalová, Stella Slučiaková, Martin Haluš 
 • ČO PRINIESLO SPOPLATNENIE IGELITIEK? h. prof. Ing. František Mátel, CSc. 
 • EURÓPSKY PARLAMENT STANOVIL NOVÉ RECYKLAČNÉ CIELE AJ PRE SLOVENSKO, Kolektív 
 • EP PRIJAL NOVÉ PRAVIDLÁ NA PREDCHÁDZANIE EMISNÝM PODVODOM PRI TYPOVOM SCHVAĽOVANÍ VOZIDIEL, Kolektív 
 • PODĽA REVIDOVANEJ SMERNICE O ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI SA PO ROKU 2050 BUDÚ STAVAŤ BUDOVY S TAKMER NULOVOU SPOTREBOU ENERGIE, Kolektív 
 • SLOVENSKO NEPLNÍ ANI SÚČASNÉ ZÁVÄZKY V OBLASTI ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV, Kolektív 
 • VLÁDA ODSÚHLASILA POSLANECKÚ NOVELU ZÁKONA O ODPADOCH, KTORÁ NAVRHUJE ZMENY VO FINANCOVANÍ SEPAROVANÉHO ZBERU, Kolektív 
 • NÁVRH NOVELIZÁCIE ZÁKONA O ODPADOCH S DÔVODOVOU SPRÁVOU Kolektív 
 • NÁRODNÁ RADA ROKUJE O NOVELIZÁCIÁCH ZÁKONA O OVZDUŠÍ A ZÁKONA O INTEGROVANEJ PREVENCII A KONTROLE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Kolektív 
 • VLÁDA PREROKOVALA INFORMÁCIU O STAVE MONITOROVANIA GEOLOGICKÝCH FAKTOROV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA S POUKÁZANÍM NA HROZIACE HAVÁRIE A MOŽNOSTI PREDCHÁDZANIA TÝMTO HAVÁRIÁM 
 • AKO ŠETRIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A PENIAZE CEZ ZELENÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE: ANALÝZA NÁKLADOVOSTI ZELENÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA TROCH PRODUKTOVÝCH SKUPÍN, Kristína Petríková, Matej Horňák, Pavol Široký 
 • TRESTNÉ OZNÁMENIE V SÚVISLOSTI S KAUZOU ANTRAZÍN NA ŽITNOM OSTROVE, Kolektív 
 • KAUZA NELEGÁLNEJ SKLÁDKY NEĎALEKO FIRMY VASSAL EKO, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • ENVIRO AKCIE A PROJEKTY PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív 
 • V RÁMCI DŇA ZEME VYHODNOTILI 15. ROČNÍK EKOROKU S NESTLÉ, Kolektív 
 • NA BYCIKLI DO ŠKOLY I PRÁCE, Kolektív 
 • BLÍŽI SA VEĽKÁ PRESTÁVKA V SÚŤAŽI O POUKÁŽKY NA VYUŽÍVANIE OZE, Ing. Štefan Kuča 
 • PETÍCIA PROTI PRIEHRADÁM V STAROM KORYTE DUNAJA, Kolektív 
 • VÝSTAVA „EKO(KO)MIX 50 ROKOV RÍMSKEHO KLUBU“ AMBASÁDORA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Kolektív 
 • SYNANTROPIZOVANÉ VTÁKY DOPLÁCAJÚ NA PRISPÔSOBENIE SA ČLOVEKU, Kolektív 
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív