ODPADY 8/2018

ODPADY 8/2018

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

 

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • TVORBA A NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM V EURÓPSKEJ ÚNII, doc. Ing. Michal Stričík, Ing. Veronika Tkáčová 
 • SLOVENSKO BY MALO VIAC SEPAROVAŤ, RECYKLOVAŤ A PREDCHÁDZAŤ VZNIKU ODPADOV, Kolektív 
 • RECYKLÁCIA VYRADENÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV S OBSAHOM KRITICKÝCH SUROVÍN PRE EÚ: PREHĽAD TECHNOLÓGIÍ, Martina Laubertová, Tomáš Vindt, Jarmila Trpčevská, Nika Matejová 
 • PROJEKT STREDISKA OBSLUŽNÝCH ČINNOSTÍ NA SPRACOVANIE ODPADU V PRIEMYSELNOM PARKU NITRA – SEVER, Kolektív 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív 
 • K ODKANALIZOVANIU SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív 
 • RIEŠENIE PROBLÉMU PSÍCH EXKREMENTOV POMOCOU PSÍCH TOALIET, PhDr. Angela Sviteková 
 • ZNEŠKODŇOVANIE A RECYKLÁCIA ODPADOV V JADROVEJ A VYRAĎOVACEJ SPOLOČNOSTI, Kolektív 
 • LIDL A KAUFLAND OBMEDZUJÚ POUŽÍVANIE A PREDAJ JEDNORAZOVÝCH PLASTOVÝCH VÝROBKOV A OBALOV, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • STANOVISKO VÝROBCOV K NÁVRHU SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY O ZNIŽOVANÍ VPLYVU URČITÝCH PLASTOVÝCH VÝROBKOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Mgr. Miroslav Jurkovič, Mgr. Ľubomír Tuscher, JUDr. Martin Katriak, Mgr. Daniel Poturnay, Ing. Marian Pavelka 
 • ENVIROREZORT PODPORÍ EURÓPSKY ZÁKAZ NIEKTORÝCH PLASTOVÝCH VÝROBKOV A ZAVEDIE ZÁLOHOVANIE PET FLIAŠ, Kolektív 
 • ČO PRINESIE SPOPLATNENIE PET FLIAŠ?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc. 
 • ZÁLOHOVANIE PET FLIAŠ ZLEPŠUJE RECYKLÁCIU A ČISTÍ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Kolektív 
 • VLÁDA SCHVÁLILA LEX ŽITNÝ OSTROV, O ZÁKONE UPRAVUJÚCOM POPLATKY ZA SKLÁDKOVANIE BUDE ROKOVAŤ V AUGUSTE, Kolektív 
 • ZÁKON O LESOCH MUSÍ SPRÍSNIŤ PODMIENKY ŤAŽBY DREVA A ZOSÚLADIŤ LESNÉ HOSPODÁRSTVO SO ZÁKONOM O OCHRANE PRÍRODY, Kolektív 
 • PREVÁDZKOVATEĽ ŽIADA O POVOLENIE ROZŠÍRENIA SKLÁDKY NEBEZPEČNÉHO ODPADU ZOHOR, Kolektív 
 • OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN PORUŠIL ZÁKON PRI POVOLENÍ POUŽÍVANIA SKLÁDKOVANÝCH ODPADOV NA TERÉNNE ÚPRAVY V PARTIZÁNSKOM Kolektív 
 • SPORY V SÚVISLOSTI S ROZŠÍRENÍM SKLÁDKY TKO V HOLČÍKOVCIACH Kolektív 
 • OPRÁVNENÉ OBAVY, ŽE SANÁCIA VRAKUNSKEJ SKLÁDKY FORMOU ENKAPSULÁCIE NEBUDE STAČIŤ,  Kolektív
 • KAUZA APLIKÁCIE KONTAMINOVANEJ ZEMINY PRI STAVBE DIAĽNICE,  Kolektív 
 • PETÍCIA PROTI FARME NA CHOV DOJNÍC V LEHOTE POD VTÁČNIKOM, Kolektív 
 • KAUZA ZNEČISTENIA RIEKY NITRA, Kolektív 
 • AKTIVISTI HĽADAJÚ ZDROJ ATRAZÍNU NA ŽITNOM OSTROVE, Kolektív

3. SPEKTRUM

 

 • PREDAJŇA „ČAPOVANEJ“ DROGÉRIE ŠETRÍ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE I PEŇAŽENKU ZÁKAZNÍKA, PhDr. Angela Sviteková 
 • ZRUŠENÍM KOŠOV PRI CHODNÍKOCH V OKOLÍ MORSKÉHO OKA CHCE CHKO VIHORLAT PRINÚTIŤ NÁVŠTEVNÍKOV, ABY SEPAROVALI ODPAD, Kolektív 
 • PROJEKT „CVIČÍME NA ZELENOM KOBERCI“ PRE DETI, Kolektív 
 • V SYSTÉME TEPOR SA STAVIA Z NEPÁLENÝCH TEHIEL A OMIETA HLINOU, Ing. Štefa Kuča 
 • V ĎALŠOM KOLE PROJEKTU ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM BUDÚ PODPORENÉ LEN KOTLY NA BIOMASU, Kolektív 
 • ODOVZDAJTE HLAS NIEKTORÉMU Z 12 FINALISTOV ANKETY STROM ROKA 2018, Kolektív 
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív