Odpady 1/2018

Odpady 1/2018

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

 

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • ČO S PLASTOVÝMI OBALMI OD AGROCHEMIKÁLIÍ, h. prof. Ing. František Mátel, CSc. 
 • V LEOPOLDOVE BUDÚ VYRÁBAŤ BIOETANOL ZO SLAMY, Kolektív 
 • PRVÉ PODZEMNÉ KONTAJNEROVISKO V KOŠICIACH, Kolektív 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív 
 • VRANOVSKÍ POSLANCI SA ÚČELOVOU ZMENOU ÚZEMNÉHO PLÁNU SNAŽIA ZABRÁNIŤ VÝSTAVBE SPAĽOVNE ODPADOV, Kolektív 
 • KAŽDÝ MÔŽE PRISPIEŤ K MINIMALIZÁCII MNOŽSTVA ODPADU VZNIKAJÚCEHO POČAS VIANOC – SVIATKOV ČORAZ VÄČŠEJ SPOTREBY, PhDr. Angela Sviteková 
 • PROJEKT ODSTRAŇOVANIA USADENÍN ZO ZDRŽE HRUŠOV NA DUNAJI BUDE FINANCOVANÝ Z EÚ, Kolektív 
 • PROJEKT EKOLOGIZÁCIE HORSKÝCH CHÁT V NÁRODNÝCH PARKOCH, Kolektív 
 • ENVIROREZORT POSKYTNE 25 MILIÓNOV NA PODPORU TRIEDENÉHO ZBERU V NAJMENEJ ROZVINUTÝCH OKRESOCH, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY NA VÝCHODNOM SLOVENSKU – V KOŠICKOM KRAJI, Ing. Martin Bosák, PhD. 
 • ENVIROREZORT PREDLOŽIL NOVÝ ZÁKON O POPLATKOCH ZA ULOŽENIE ODPADOV DO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA, Kolektív 
 • NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA O POPLATKOCH S DÔVODOVOU SPRÁVOU, Kolektív 
 • SOI BUDE KONTROLOVAŤ DODRŽIAVANIE USTANOVENÍ ZÁKONA O PLASTOVÝCH TAŠKÁCH, Kolektív 
 • HLAVNÝ CIEĽ PROGRAMU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU SA SLOVENSKU PLNIŤ NEDARÍ, Kolektív 
 • VYHODNOTENIE PLNENIA CIEĽOV PROGRAMU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROKY 2014 – 2018 
 • MESTO POSKYTNE ENVIROREZORTU POZEMKY NA SANÁCIU SKLÁDKY VO VRAKUNI ZA SYMBOLICKÉ EURO, Kolektív 
 • ZAKÁZANÝ PESTICÍD ATRAZÍN KONTAMINOVAL PITNÚ VODU NA ŽITNOM OSTROVE, Kolektív 
 • KAUZA ZNIČENIA OBNOVENEJ MOKRADE PRI ŤAŽBE BENTONITU V KREMNICKÝCH VRCHOCH, Kolektív

 

3. SPEKTRUM

 • CENU SÚŤAŽE ENVIROMESTO 2017 ZÍSKALA TRNAVA, Kolektív 
 • SÚŤAŽ 3Z BOLA V TOMTO ROKU ŠPECIFICKÁ, PhDr. Angela Sviteková 
 • ENVIROSÚŤAŽE, PODUJATIA A PROJEKTY PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív 
 • ENVIROPREČINY, Kolektív 
 • ZAČALA SA DEMOLÁCIA CHLADIACICH VEŽÍ V JADROVEJ ELEKTRÁRNI V1, Kolektív 
 • ÚTLM UHOĽNÉHO BANÍCTVA JE NEVYHNUTNÝ, Kolektív 
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA Kolektív