Odpady 2/2018

Odpady 2/2018

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

 

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • AKO MENEJ SKLÁDKOVAŤ NÁVRH OPATRENÍ NA ZNÍŽENIE MIERY SKLÁDKOVANIA KOMUNÁLNEHO ODPADU, Martin Haluš, Ján Dráb, Pavol Široký, Milan Výškrabka 
 • PREVENCIOU K ZNIŽOVANIU PRODUKOVANÉHO ODPADU, h. prof. Ing. František Mátel, CSc. 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív 
 • V LAZANOCH SKOLAUDOVALI SLAMENÝ DOM, Kolektív 
 • SPOPLATNENIE PLASTOVÝCH TAŠIEK NIČ NEZMENILO, TREBA MOTIVOVAŤ ĽUDÍ, Kolektív 
 • DO ROKU 2030 SA MÁ PODIEL OZE NA ENERGETICKOM MIXE V EÚ ZVÝŠIŤ NA 35 %, Kolektív 
 • RIZIKO KONTAMINÁCIE KOMPOSTOVANÉHO BIOODPADU PATOGÉNNYMI A TOXICKÝMI MIKROORGANIZMAMI doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD.

 

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • ANALÝZA VÝŠKY POPLATKOV ZA KOMUNÁLNE ODPADY NA SLOVENSKU, Ing. Martin Bosák, PhD. 
 • HODNOTENIE MOŽNOSTÍ MANAŽÉRSKYCH PRÍSTUPOV K ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKE, Ing. Lenka Štofová, PhD. 
 • NOVÁ „ENVIROSTRATÉGIA 2030“ JE VO FÁZE STRATEGICKÉHO ENVIRONMENTÁLNEHO HODNOTENIA, Kolektív 
 • EK PRIJALA CELOEURÓPSKU STRATÉGIU PRE PLASTY, Kolektív 
 • K NÁVRHU NOVÉHO ZÁKONA O POPLATKOCH ZA ULOŽENIE ODPADU, Kolektív 
 • VRAKUŇSKÁ SKLÁDKA BUDE POD DROBNOHĽADOM EURÓPSKEHO PARLAMENTU, Kolektív 
 • NOVELA ZÁKONA O ENVIROZÁŤAŽIACH ZAVEDIE INŠTITÚT VYVLASTNENIA NEHNUTEĽNOSTÍ S ENVIROZÁŤAŽOU Kolektív 
 • O VÝSTAVBE MALEJ VODNEJ ELEKTRÁRNE NA HRONE ROZHODNE SÚD 36, Kolektív 
 • VÝVOJ V KAUZE JAHODNÁ, Kolektív 
 • PROTIÚSTAVNOSŤ ZÁKONA V ČASTI ZAHŔŇAJÚCEJ DIEŤA MEDZI POPLATNÍKOV MIESTNEHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY, Kolektív

 

3. SPEKTRUM

 • ENVIRONMENTÁLNE SÚŤAŽE, PODUJATIA A PROJEKTY PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív 
 • VODA – DUŠA ZEME PhDr. Angela Sviteková 
 • REKUPERÁCIA TEPLA V PASÍVNOM DOME Ing. Štefan Kuča 
 • MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SCHVÁLILO 38 PROJEKTOV ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY Kolektív 
 • NOVELIZOVANÁ SMERNICA EÚ UMOŽNÍ EURÓPANOM KONZUMOVAŤ HMYZ A RIASY Kolektív 
 • V SPOLOČNOSTI PREBIEHA DISKUSIA O LESOCH Kolektív 
 • ENVIROREZORT PREDLOŽIL NÁVRH AKČNÉHO PLÁNU NA RIEŠENIE DÔSLEDKOV SUCHA A NEDOSTATKU VODY Kolektív 
 • UKRAJINA SPUSTÍ V ČERNOBYLE PRVÚ SOLÁRNU ELEKTRÁREŇ Kolektív 
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA Kolektív