Spôsob objednania:

(objednávku môžete vyplniť a zaslať písomne alebo elektronicky na našu adresu, alebo si môžete zvolené publikácie objednať na adrese: www.epos.sk

DODACIE PODMIENKY:

  1. 25 % zľava pre nových predplatiteľov časopisov a ďalšie výhody
    Kto si novoobjedná časopis Odpady priamo u vydavateľa, získa 25 % zľavu z predplatného na rok 2014. Musí ísť o nový odber časopisu, teda nie o zrušenie predplatenia časopisu v roku 2013 a jeho znovuobjednanie v roku 2014.
  2. Predplatné.
    Vyjde 12 čísel (48 strán/číslo) a predplatné je 49,98 € + 20 % DPH. Novému predplatiteľovi, ktorý si časopis objedná priamo u vydavateľa, teda nie cez sprostredkovateľa, poskytneme 25 % zľavu z predplatného na rok (resp. aj na predchádzajúci rok, ak si časopis objedná spätne), takže zaplatí len 37,49 € + 20 % DPH. Musí ísť o nový odber časopisu, teda nie o jeho zrušenie a znovuobjednanie. Ak predplatiteľ nezruší objednávku časopisu najneskôr po dodaní 1. čísla ďalšieho ročníka (jeho vrátením do 14 dní), považuje sa objednávka za platnú aj na ďalší rok. Ak časopis nebude objednaný od 1. čísla (ale napr. od tretieho), predplatné sa pomerne zníži.
  3. Nárok na 50 % zľavu z maloobchodnej ceny neperiodických publikácií a ďalšie výhody predplatiteľov
    S odoberaním časopisu sú spojené aj ďalšie výhody: * bezplatné právne a odborné poradenstvo * 50% zľava na odborné publikácie a beletriu vydavateľstva na základe aršíka známok v hodnote 70 € * členstvo v klube predplatiteľov odborných časopisov s ďalšími výhodami.

Upozorňujeme najmä na aršík bodových známok v hodnote 70 €, oprávňujúci na 50 % zľavu pri odbere neperiodických publikácií vydavateľstva (vrátane beletrie), ktorý dostane predplatiteľ za každý objednaný časopis. Celková zľava, ktorú takto získa, je zvyčajne vyššia ako predplatné, ktoré za časopis uhradí.