ODPADY 7/2018

ODPADY 7/2018

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

OBSAH:

 

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • VÝVOJ MNOŽSTVA KOMUNÁLNEHO ODPADU A NAKLADANIE S ODPADOM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, doc. Ing. Michal Stričík, Ing. Veronika Tkáčová 
 • PROJEKT „BIOMASOVÉ LOGISTICKÉ CENTRUM“ ZÍSKAL OCENENIE ENERGY GLOBE AWARD NATIONAL 2018, Kolektív 
 • KOMPOSTOVANIE V SLOVENSKÝCH MESTÁCH A OBCIACH, h. prof. Ing. František Mátel, CSc. 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív 
 • KAŽDÝ MÔŽE PRISPIEŤ K BOJU PROTI ZAMORENIU PRÍRODY PLASTOVÝM ODPADOM, PhDr. Angela Sviteková 
 • VO SVETE SA ELEKTROMOBILITA ROZBIEHA, V SR VŠAK JEJ PODPORA KONČÍ, Kolektív 
 • ZÁKAZ VYBRANÝCH PLASTOVÝCH VÝROBKOV BEZ PRIPRAVENÝCH ALTERNATÍVNYCH RIEŠENÍ BUDE KONTRAPRODUKTÍVNY, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • RIADNE PREDBEŽNÉ STANOVISKO K NÁVRHU SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY O ZNIŽOVANÍ VPLYVU URČITÝCH PLASTOVÝCH VÝROBKOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 • ENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY AKO SÚČASŤ MANAŽÉRSKEHO ÚČTOVNÍCTVA PODNIKU, Ing. Lenka Štofová, PhD. 
 • MH SR PODPÍSALO DOBROVOĽNÉ DOHODY O ÚSPORÁCH ENERGIE S 12 PRIEMYSELNÝMI FIRMAMI, Kolektív 
 • NOVELA Č. 194/2018 Z.Z. ZAKOTVILA DO ZÁKONA O OVZDUŠÍ NÁRODNÉ ZÁVÄZKY ZNIŽOVANIA EMISIÍ OXIDU SIRIČITÉHO, OXIDOV DUSÍKA, AMONIAKU, NEMETÁNOVÝCH PRCHAVÝCH ZLÚČENÍN A ČASTÍC PM2,5 
 • VÝVOJ V KAUZE VASSAL EKO, Kolektív 
 • POKUTA MILIÓN EUR ZA SKLÁDKU POVAŽSKÝ CHLMEC, Kolektív 
 • NOVÁ KAUZA: UKLADANIE ODPADU NA UZAVRETÚ SKLÁDKU VLČIE HORY, Kolektív 
 • HORNONITRIANSKYM BANIAM HROZÍ POKUTA ZA ZNEČISTENIE ŤAKOVHO POTOKA, Kolektív 
 • ZNEČISTENIE JAROVSKÉHO RAMENA MÔŽE SÚVISIEŤ S POUŽÍVANÍM NEBEZPEČNÉHO BETÓNOVÉHO RECYKLÁTU PRI STAVBE DIAĽNICE, Kolektív 
 • OBYVATELIA PODPOĽANIA PROTESTUJÚ PROTI URČENIU DOBÝVACIEHO PRIESTORU NA ŤAŽBU ZLATA V REGIÓNE, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • ENVIRO SÚŤAŽE, AKCIE A PROJEKTY PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív 
 • MLADÍ SLOVENSKÍ ENVIROŽURNALISTI TRIUMFOVALI NA MEDZINÁRODNOM FÓRE, Kolektív 
 • SIEA V PREDPOSLEDNOM KOLE PROJEKTU ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM VYDALA 1580 POUKÁŽOK, Kolektív 
 • PODĽA UNESCA SLOVENSKO OHROZUJE HODNOTU KARPATSKÝCH BUKOVÝCH PRALESOV, Kolektív 
 • ENERGETICKÝ AUDIT JE ZÁKLADNÝM PREDPOKLADOM PRE ČERPANIE DOTÁCIÍ Z TROCH AKTUÁLNYCH VÝZIEV NA ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI A VYUŽÍVANIE OZE, Kolektív 
 • ENVIROPREČINY A TRESTNÉ ČINY, Kolektív 
 • POZVÁNKA NA 24. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE „TECHNIKA OCHRANY PROSTREDIA – TOP“, Kolektív 
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív