CHARAKTERISTIKA ČASOPISU:

Časopis Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie) je odborný mesačník špecializovaný na tematiku, ktorá sa priamo dotýka každého podniku, organizácie, obce i občana. Sústreďuje sa najmä na separovaný zber a recykláciu, resp. minimalizáciu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, a to vrátane odpadových vôd, znečistenia ovzdušia a odpadov z obalov. V trinástom ročníku opäť vyjde po dvanásť čísel (48 strán/číslo) vo veľkom formáte A4.

Na tejto stránke sú bezplatne k dispozícii všetky články každého čísla časopisu (minimálne rok dozadu) mimo posledného aktuálneho čísla, pri ktorom uverejňujeme len obsah (názvy príspevkov). Len čo vyjde ďaľšie číslo, obsah predchádzajúceho zverejníme na tejto stránke. Našim cieľom totiž je vyvolať diskusiu k jednotlivým príspevkom a rozporné názory publikovať.

NAJNOVŠIE ČÍSLA