Právna úprava odpadového hospodárstva s komentárom, JUDr. Božena Gašparíková

Právna úprava odpadového hospodárstva s komentárom, JUDr. Božena Gašparíková

Ťažisko priručky tvorí komentár (poloficiálny výklad) úplného znenia zákona o odpadoch (po veľkej novele č. 386/2009 Z.z. účinnej od 1. 11. 2009) nadväzne na zmeny vykonávacích vyhlášok (účinných od mája, resp. júna 2010) a na posledné novely č. 19/2010 Z.z. a č. 145/2010 Z.z. (účinné od 1. 5. 2010).
Osoba autorky (špecialistky na odpadové hospodárstvo a bývalej riaditeľky legislatívneho odboru ministerstva životného prostredia) je zárukou vysokej odbornosti publikácie, ktorá by nemala chýbať v knižnici žiadnej obce, ani na stole veľkého pôvodcu odpadov, špecialistu či podnikateľa v oblasti odpadového hospodárstva.

(A5, tvrdá väzba, 624 strán, 19,90 €)

V prípade záujmu o objednanie kliknite na link.