Zákon o ODPADOCH

Zákon o ODPADOCH

ZÁKON Č. 79/2015 Z.Z. ZO 17. MARCA 2015 O ODPADOCH A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 91/2016 Z.Z., ZÁKONA Č. 313/2016 Z.Z., ZÁKONA Č. 90/2017 Z.Z. A ZÁKONA Č. 292/2017 Z.Z.

 

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na  link.