Podpora obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, Mag. Bernhard Hager, Mag. Annamária Tóthová

Podpora obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, Mag. Bernhard Hager, Mag. Annamária Tóthová

Zákonom o obnoviteľných zdrojoch energie, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2009 (ustanovenia ohľadom podpory sú účinné od 1. januára 2010), bola prijatá právna úprava, ktorá má predovšetkým prostredníctvom 15 rokov garantovanej výkupnej ceny elektriny priniesť potrebnú právnu a investičnú istotu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.
Keďže alternatívna energia nezastávala doposiaľ v slovenskej energetike významnú rolu a do roku 2020 má byť jej podiel na celkovej produkcii energie až 14%, dá sa očakávať, že aj štátne orgány budú mať záujem na úspešnej realizácii projektov týkajúcich sa obnoviteľnej energie. Špecialisti na túto problematiku spracovali dvojjazyčný (slovensko-nemecký) komentár právnej úpravy.

(A5, tvrdá väzba, 208 strán, 11,85 €)

V prípade záujmu o objednanie kliknite na link.