ODPADY 1-2/2019 dvojčíslo

ODPADY 1-2/2019 dvojčíslo

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • ŽETÓNOVÝ SYSTÉM NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM – OBEC DEDINKY doc. Ing. Michal Stričík, Ing. Veronika Tkáčová
 • ZNAČKA ENVIRONMENTÁLNEJ VHODNOSTI PRE BIODEGRADOVATEĽNÉ PLASTY Kolektív 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA Kolektív 
 • KOMPOSTOVANIE V SLOVENSKÝCH MESTÁCH Kolektív 
 • SANKCIONOVANÁ SKLÁDKA V POVAŽSKOM CHLMCI JE UŽ UZATVORENÁ A ZREKULTIVOVANÁ Kolektív
 • ENVIROREZORT NEODOBRIL PROJEKT TERMICKÉHO ZHODNOCOVANIA ODPADOV V NOVÝCH ZÁMKOCH Kolektív 
 • PROTIMEDVEDIE STOJISKÁ NA ODPAD SA V TATRÁCH OSVEDČILI Kolektív 
 • VIAC AKO 25 000 STARÝCH MOBILOV BUDE RECYKLOVANÝCH VĎAKA SÚŤAŽI SMS – STARÝ MOBIL SEM Mgr. Silvia Sekáčová 

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 •  NEZATRACUJME PLASTOVÉ OBALY h. prof. Ing. František Mátel, CSc. 
 • SMEROVANIE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V KONTEXTE K NÁVRHU NA ZAVEDENIE ZÁLOHOVANIA PET FLIAŠ A PLECHOVIEK (VÝZVA NA DISKUSIU) Miroslav Jurkovič 
 • ENVIROREZORT PREDLOŽIL DO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA NÁVRH ZÁKONA UPRAVUJÚCEHO ZÁLOHOVANIE PET FLIAŠ A PLECHOVIEK Kolektív 
 • ZÁLOHOVANIE PET FLIAŠ SA V LITVE OSVEDČILO Kolektív 
 • ZÁKON Č. 79/2015 Z.Z. O ODPADOCH V ÚPLNOM ZNENÍ S AKTUALIZOVANÝMI DÔVODOVÝMI SPRÁVAMI K POSLEDNÝM NOVELIZÁCIÁM 
 • POSKYTOVANIE PROSTRIEDKOV Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU BY SA MOHLO UPRAVIŤ Kolektív 
 • VYHODNOTENIE PRIEBEŽNÉHO PLNENIA CIEĽOV A OPATRENÍ Z PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA Kolektív 
 • NOVÁ KAUZA – ODKALISKO POŠA VO VRANOVSKOM OKRESE Kolektív 
 • KAUZA VASSAL EKO: BUDÚCNOSŤ DOTRIEĎOVANIA PAPIERA A PLASTU V BRATISLAVE JE NAĎALEJ OTÁZNA Kolektív 
 • NEPOTVRDENÉ ENVIROKAUZY Kolektív 

3. SPEKTRUM

 

 • RIADITEĽ PROGRAMU OSN PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ODSTÚPIL Ing. Marek Hrabčák 

 • ENVIRO SÚŤAŽE, AKCIE A PROJEKTY PRE DETI A MLÁDEŽ Kolektív 

 • RUŽOMBERČANIA PROTESTOVALI PROTI ZÁPACHU ŠÍRIACEMU SA Z MONDI SCP Kolektív 

 • ENVIROREZORT SPUSTIL DO OSTREJ PREVÁDZKY DRUHÚ ČASŤ INFORMAČNÉHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA Kolektív 

 • PROJEKT ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM II POKRAČUJE AJ V ROKU 2019Kolektív 

 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív