ODPADY 8/2019

ODPADY 8/2019

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • DOPAD ZO ZAVEDENIA ŽETÓNOVÉHO SYSTÉMU NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM VO VYBRANÝCH OBCIACH SR, doc. Ing. Michal Stričík, Ing. Veronika Tkáčová 
 • SITUÁCIA V OBLASTI NAKLADANIA S VIACVRSTVOVÝMI KOMBINOVANÝMI MATERIÁLMI, Jana Pirošková, Martina Laubertová, Jarmila Trpčevská, Dušan Oráč 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív 
 • KOMPOSTOVANIE V SLOVENSKÝCH MESTÁCH, Kolektív 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív 
 • SEVAK ŽILINA VYBUDOVAL ZA 15 ROKOV VODOVODY A KANALIZÁCIE ZA 275 MILIÓNOV EUR, Kolektív 
 • ZÓNA BEZ PEŇAZÍ V TRNAVE UMOŽŇUJE OPÄTOVNÉ POUŽITIE VYRADENÝCH VECÍ, Kolektív 
 • MIERA RECYKLÁCIE KOMUNÁLNEHO ODPADU MEDZIROČNE STÚPA, Kolektív 
 • PRIEMERNÝ SLOVÁK ROČNE VYHODÍ 160 KG POTRAVÍN, DÁ SA TO VŠAK ZMENIŤ, Kolektív 
 • OBCHODNÉ REŤAZCE KAUFLAND A LIDL SA AKTÍVNE ZAPÁJAJÚ DO ZNIŽOVANIA TVORBY PLASTOVÉHO ODPADU, Kolektív 
 • TEST PROTIMEDVEDIEHO ROTAČNÉHO STOJISKA NA ODPADOVÉ NÁDOBY, Kolektív 

 

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • SLOVENSKO JE V RÁMCI KRAJÍN V4 LÍDROM V BOJI S PLASTAMI, Kolektív 
 • PRI NÁHRADE PLASTOVÝCH OBALOV HLINÍKOVÝMI TREBA KOMPLEXNE ANALYZOVAŤ UHLÍKOVÚ STOPU OBOCH MATERIÁLOV, Kolektív 
 • PROJEKT PET KANOE NA DUNAJI UPOZORŇUJE NA PROBLEMATIKU PLASTOVÉHO ODPADU, Kolektív 
 • DESAŤ ODPORÚČANÍ EK PRE OPTIMALIZÁCIU NÁRODNÉHO PLÁNU PRE ENERGETIKU A KLÍMU, Kolektív 
 • VZNIKLA SLOVENSKÁ BATÉRIOVÁ ALIANCIA, Kolektív 
 • PODPORA ELEKTROMOBILITY NA SLOVENSKU, Kolektív 
 • NOVÁ KAUZA – ODKALISKO ROSINA JE VRAJ PREPLNENÉ DO TEJ MIERY, ŽE HROZÍ PRETRHNUTIE HRÁDZE, Kolektív 
 • SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE CHCÚ NAVÝŠIŤ ODKALISKO V CHALMOVEJ, Kolektív 
 • PETÍCIA PROTI OBAĽOVAČKE ASFALTOVÝCH ZMESÍ, Kolektív 
 • VYDANIE STAVEBNÉHO ROZHODNUTIA PRE SANÁCIU VRAKUNSKEJ SKLÁDKY MÁ ZDRŽANIE, Kolektív 
 • K KAUZA DIAĽNICA D4/R7: STANOVISKO STAVEBNÍKA K VÝSKYTU NEPOVOLENÝCH LÁTOK, Kolektív 
 • VÝVOJ V KAUZE CHEMKO STRÁŽSKE, Kolektív 
 • KAUZA PRIESAKOV ASFALTO-BITÚMENOVEJ ZLOŽKY ROPY V SOBRANCIACH, Kolektív 
 • SÚD ZAKÁZAL APLIKOVAŤ HNOJOVICU NA POZEMKOCH MESTA LEVOČA, Kolektív 

 

3. SPEKTRUM

 • ZELENÉ FINANCOVANIE PRE ZELENŠIE SLOVENSKO, Veronika Antalová 

 • MESTÁ V SNAHE O ZLEPŠENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA INVESTUJÚ DO ZELENE, Kolektív 

 • VYHODNOTENIE KAMPANE „DO PRÁCE NA BICYKLI“, Kolektív 

 • ENVIRO SÚŤAŽE, AKCIE A PROJEKTY PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív 

 • ŠTÚDIA O OBSAHU POPS V MATERSKOM LIEKU AKO INDIKÁTOR PLNENIA ŠTOKHOLMSKÉHO DOHOVORU, Kolektív 

 • ÚNIA ŽIEN VYUŽIJE SÚŤAŽIVÚ KREATIVITU SVOJICH ČLENIEK NA OŽIVENIE ODPADOVÝCH MATERIÁLOV, Kolektív 

 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív