Zákon o ODPADOCH

Zákon o ODPADOCH

Nový zákon o odpadoch s aktualizovanou dôvodovou správou (NZ13/2015)

Zákon č. 79/2015 Z.z. zo 17. marca 2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade záujmu o objednanie kliknite na link.