Nový ZÁKON O OCHRANE PRED POVODŇAMI (č.9/2010)

Nový ZÁKON O OCHRANE PRED POVODŇAMI (č.9/2010)

ZÁKON Č. 7/2010 Z.Z. Z 2. DECEMBRA 2009 O OCHRANE PRED POVODŇAMI

 

V prípade záujmu o objednanie kliknite na link.