ODPADY 9/2017

ODPADY 9/2017

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • ODPADY OLOVA A ICH SPRACOVANIE, J. Trpčevská, M. Laubertová, J. Pirošková, M. Dorková, K. Šándorová
 • ENVIRONMENTÁLNO-EKONOMICKÉ ASPEKTY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Ing. Lenka Štofová, PhD.
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • ROZVOJ CYKLO A ELEKTROMOBILITY V SLOVENSKÝCH MESTÁCH, Kolektív
 • LIDL V ROKU 2016 RECYKLOVAL 15 500 TON ODPADU, Kolektív
 • STARÝ MOBIL DO BEŽNÉHO SMETIAKA NA ODPAD NEPATRÍ, Kolektív
 • V PROJEKTE ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM NA PODPORU VYUŽÍVANIA OZE BUDÚ VYHLÁSENÉ ĎALŠIE TRI KOLÁ, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • VLÁDA SCHVÁLILA NÁVRHY ZÁSADNÝCH NOVELIZÁCIÍ ZÁKONOV O ODPADOCH A O OVZDUŠÍ, Kolektív
 • APLIKAČNÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADOCH MÁ ODBREMENIŤ MENŠÍCH PODNIKATEĽOV A ŽIVNOSTNÍKOV, Kolektív
 • APLIKAČNÁ NOVELA MÁ SFUNKČNIŤ ZÁKON O ODPADOCH, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY NA ZÁPADNOM SLOVENSKU – V BRATISLAVSKOM KRAJI, Ing. Martin Bosák, PhD.
 • USMERNENIE MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K NESPOTREBOVANÝM LIEKOM OD FYZICKÝCH OSÔB A ZDRAVOTNÍCKYM POMÔCKAM
 • INFORMAČNÝ MATERIÁL MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K ZÁKONU Č. 79/2015 Z.Z. O ODPADOCH A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV, TÝKAJÚCI SA NAKLADANIA S ODPADOVÝMI PNEUMATIKAMI
 • SYSTEMATICKÁ PODPORA BUDOVANIA DREVENÝCH EKOLOGICKÝCH DOMOV S NÍZKOU SPOTREBOU ENERGIE, Kolektív
 • ZÁMER PODPORIŤ VÝSTAVBU DREVODOMOV SA MÔŽE MINÚŤ ÚČINKOM, Kolektív
 • KAUZA FORTISCHEM – ZNEČISTENIE RIEKY NITRA, Kolektív
 • VÝVOJ V KAUZE CHEMICKÁ SKLÁDKA VO VRAKUNI, Kolektív
 • PODOZRIVÁ ZMLUVA MEDZI ŠTÁTNOU OCHRANOU PRÍRODY A NEZISKOVOU ORGANIZÁCIOU KOMPLEXNÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA, Kolektív

 

3. SPEKTRUM

 • ENVIROPODUJATIA PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív
 • NA SLOVENSKU BY SA MALA ZRIADIŤ PRÍRODNÁ POLÍCIA, Kolektív
 • POZVÁNKA NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU TOP – TECHNIKA OCHRANY PROSTREDIA, Ing. M. Horvat, PhD.
 • DREVENÝ NÁBYTOK MÁ ANTIBAKTERIÁLNE ÚČINKY, Kolektív
 • EURÓPSKA KOMISIA ROZŠÍRILA ZOZNAM NEPÔVODNÝCH INVÁZNYCH DRUHOV NA 49, Kolektív
 • ORAVSKÁ POLHORA SA STALA DEDINOU ROKA VĎAKA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív