ODPADY 9/2016

ODPADY 9/2016

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 •  SPÔSOBY VYUŽITIA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE Z TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU, Ing. Petra Szaryszová, PhD. 
 • STRATÉGIA UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA PODNIKU V RÁMCI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Ing. Lenka Štofová 
 • KVALITA VÝROBKOV MÔŽE NAPOMÔCŤ PRI ZNIŽOVANÍ ODPADOV, h. prof. Ing. František Mátel, CSc. 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív 
 • K ODKANALIZOVANIU SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív 
 • V KOŠICIACH PRIBUDLI DVA NOVÉ ZBERNÉ DVORY, Kolektív 
 • VYUŽITEĽNOSŤ ORGANICKÉHO ODPADU VZNIKAJÚCEHO PRI PESTOVANÍ VINIČA HROZNORODÉHO, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD., prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD.

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 •  GREENPEACE HODNITIL 100 DNÍ PÔSOBENIA L. SÓLYMOSA VO FUNKCII MINISTRA,  Kolektív
 • VLÁDA SCHVÁLILA NÁVRH NOVELY ZÁKONA O ODPADOCH, ABY ODSTRÁNILA NEDOSTATOČNÚ TRANSPOZÍCIU SMERNICE EÚ O ODPADE, Kolektív 
 • ROZPORUPLNÁ LEGISLATÍVA O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Kolektív 
 • NOVÁ VYHLÁŠKA ZAVIEDLA DVOJZLOŽKOVÚ CENU ZA STOČNÉ (ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVEJ VODY) A VODNÉ (DODÁVKY PITNEJ VODY), Kolektív 
 • ZÁVÄZNÁ ČASŤ ŠTÁTNEHO PROGRAMU SANÁCIE ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ 2016 – 2021, Kolektív  
 • RIZIKO AZBESTU V STARŠÍCH BUDOVÁCH BY SA NEMALO PODCEŇOVAŤ, Kolektív 
 • V KAUZE CHEMICKÁ SKLÁDKA VO VRAKUNI EŠTE STÁLE NEURČILI POVINNÚ OSOBU, Kolektív 
 • KAUZU ÚLOŽISKA ODPADU MODRÉHO VÁPNA A EMISIÍ PESTÍCÍDU HCB V KORUTANSKU BUDÚ RIEŠIŤ RAKÚSKE SÚDY, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • ENERGETICKÝ AUDIT A CERTIFIKÁT ŠETRÍ PREVÁDZKOVATEĽOM BUDOV PENIAZE, Ing. Štefan Kuča 
 • TRETIE KOLO PROJEKTU ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM V RÁMCI PODPORY OZE, Ing. Štefan Kuča 
 • ENVIROREZORT VYČLENIL NA PROTIMEDVEDIE KONTAJNERY POLDRUHA MILIÓNA EUR, Kolektív 
 • KAMPAŇ EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY 2016, Kolektív 
 • NA PRVÉHO AUGUSTA PRIPADOL „DEŇ ZEMSKÉHO PRESAHU“, PO ZVYŠOK ROKA ŽIJEME NA EKOLOGICKÝ DLH, Kolektív 
 • GREENPEACE ZVEREJNIL ČIERNU LISTINU PESTICÍDOV V EÚ, Kolektív 
 • NA JESEŇ PREBEHNE PRVÝ ROČNÍK EKOTOPFILMU V ČESKU, Kolektív 
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív 
 • NOVÝ CHODNÍK VIA FERRATA V SLOVENSKOM RAJI, Kolektív 
 • NEMECKÉ AUTOMOBILKY CHCÚ NA PREPRAVU LODÍ VYUŽÍVAŤ EKOLOGICKÉ NÁMORNÉ PLACHETNICE, Kolektív 
 • ZRIADENIE NÁRODNÉHO PARKU PODUNAJSKO PODPORUJE ODBORNÁ VEREJNOSŤ AJ BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, Kolektív 
 • AKTIVISTI VYČISTILI JAROVSKÉ JAZERO, NO KVÔLI SÚKROMNÉMU VLASTNÍCTVU OKOLITÝCH POZEMKOV HO NEMÔŽU REKREAČNE VYUŽÍVAŤ, Kolektív 
 • V ANKETE STROM ROKA 2016 ZATIAĽ VEDIE 300-ROČNÝ PLATAN Z TORNALE, Kolektív