ODPADY 9/2014

ODPADY 9/2014

Časopis v PDF:  

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

 

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • METÓDA LCA AKO NÁSTROJ NA POSUDZOVANIE ENVIRONMENTÁLNYCH DOPADOV VÝROBY BETÓNU S APLIKÁCIOU ODPADOVEJ GUMY A HNEDOUHOĽNÉHO POPOLČEKA, Ing. Marcela Ondová, PhD.
 • ZHODNOCOVANIE POPOLČEKOV ZO SPAĽOVANIA UHLIA NÍZKOTEPLOTNOU SYNTÉZOU BELITOVÉHO CEMENTU, Ing. Ivana Fiľková, PhD., prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD., Ing. Marcela Ondová, PhD.
 • PERSPEKTÍVY VYUŽITIA ODPADOV Z TERMICKEJ METALURGIE MEDI V STAVEBNÍCTVE, RNDr. Eva Terpáková, PhD.
 • ZÁVÄZOK ZNÍŽIŤ OBJEM SKLÁDKOVANÝCH BIOODPADOV NA POLOVICU SME NESPLNILI, Kolektív
 • NELEGÁLNE SKLÁDKY ODPADU A APLIKÁCIA „TRASH OUT“, Mgr. Rudolf Pado
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív
 • NOVÉ PROJEKTY: KOGENERAČNÁ ELEKTRÁREŇ V TRENČÍNE A ELEKTRÁREŇ NA KOMUNÁLNY ODPAD V ŠAMORÍNE, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • ODPADOVÝ TURIZMUS, Ing. Juraj Špes
 • SMER-SD ZLYHAL PRI PRÍPRAVE NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH, Kolektív
 • VYHLÁSENIE VÝROBCOV: NOVÝ ZÁKON ZLEPŠÍ SITUÁCIU V ZBERE ODPADOV, Kolektív
 • PRIJATIE NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH SA OPÄŤ POSUNIE, Kolektív
 • MINISTER BY MAL NÁVRH ZÁKONA O ODPADOCH VRÁTIŤ DO PRACOVNÝCH SKUPÍN, Kolektív
 • ZÁKONY S ENVIRONMENTÁLNYM DOPADOM NA ROKOVANÍ VLÁDY, Kolektív
 • POHON MOTOROVÉHO VOZIDLA NESYMBOLIZUJE „ZELENÚ VLNU“, Prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc.
 • EURÓPSKA KOMISIA ROZBIEHA VEREJNÉ KONZULTÁCIE NA TÉMU OPÄTOVNÉHO VYUŽITIA ODPADOVÝCH VÔD, Kolektív
 • INŠPEKTORI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VYKONALI V PRVOM POLROKU 1671 KONTROL, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • FESTIVAL BAŽANT POHODA NEOBIŠIEL ANI PREZIDENT KISKA, Jana Gemeranová
 • ENVIROHAVÁRIE V DUBNICI NAD VÁHOM A V PEZINKU, Kolektív
 • ROZPOČET ENVIROREZORTU SA MÁ V BUDÚCOM ROKU REÁLNE ZNIŽIŤ O VIAC AKO TRETINU, Kolektív
 • HROMADNÁ PRIPOMIENKA K NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÉHO ZÁKONA, Kolektív
 • NOVÁ STRATÉGIA ADAPTÁCIE NA NEPRIAZNIVÉ DÔSLEDKY ZMENY KLÍMY V BRATISLAVE, Kolektív
 • BUDÚ RADIÁTORY AJ CHLADIŤ?, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív
 • ZÁCHRANA MOKRADE V AREÁLI PREPOŠTSKEJ JASKYNE V CENTRE BOJNÍC, Kolektív