ODPADY 9/2013

ODPADY 9/2013

Po kliknutí budete mať bezplatne k dispozícii úplné znenie tohto čísla Odpady_09-2013.pdf.

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

 

 • LANDFILL MINING“ AKO ALTERNATÍVA SANÁCIE A ZÍSKAVANIA SUROVÍN ZO SKLÁDOK ODPADOV, Jana Černická, Andrea Miškufová
 • MOBILNÉ TELEFÓNY – JEDNODUCHÁ CESTA K OPÄTOVNÉMU POUŽITIU, Ing. Juraj Špes
 • VPLYV MIERY ZNEČISTENIA SEPAROVANE ZBIERANÝCH ZLOŽIEK NA EFEKTIVITU SEPAROVANÉHO ZBERU, RNDr. SImona Vandáková
 • MATERIÁLOVÉ ZHODNOTENIE ODPADOVÝCH OLEJOV PREVAŽUJE NAD ENERGETICKÝM, Ing. Štefan Kuča
 • ANALÝZA STARÝCH ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽI S KOVONOSNÝM POTENCIÁLOM V SPIŠSKOM REGIÓNE NA SLOVENSKU, Laubertová, M., Gerhartová, K.
 • ŽILINA ZABEZPEČILA BEZPLATNÝ ZBER ELEKTROODPADU, Kolektív
 • BUDÚ DO KONCA ROKU 2015 VŠETKY OBCE NAD 2000 OBYVATEĽOV ODKANALIZOVANÉ?!, Kolektív
 • POSLANCI OPÄTOVNE SCHVÁLILI NOVELU ZÁKONA O ODPADOCH, KTORÚ PREZIDENT VRÁTIL DO PARLAMENTU, Kolektív
 • VLÁDA SCHVÁLILA NOVELY ZÁKONOV UPRAVUJÚCICH NEBEZPEČNÉ LÁTKY V ELEKTROZARIADENIACH A PRI PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIACH A PRIPRAVUJE NOVELU VODNÉHO ZÁKONA, Kolektív
 • „OBEZLIČKY“ OBVODNÉHO ÚRADU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V BRATISLAVE (APLIKÁCIA TRASHOUT), Mgr. Rudolf Pado
 • ZLEPŠENIE ČISTENIA ODPADOVÝCH VÔD V EÚ, Kolektív
 • VRCHNÝ STER VZNIKAJÚCI V PROCESE MOKRÉHO KUSOVÉHO ŽIAROVÉHO ZINKOVANIA, Jana Pirošková, Jarmila Trpčevská, Blanka Hoľková
 • PROBLÉM NEROVNOVÁHY MEDZI LIMITMI ZBERU A SPRACOVANIA ELEKTROODPADU A MNOŽSTVOM VÝROBKOV NA TRHU, Ing. Štefan Kuča
 • ODPADY A CUDZORODÉ LÁTKY V KONTEXTE POĽNOHOSPODÁRSTVA, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Prof. Ing. Mária Angelovičová, PhD
 • HYDROMETALURGICKÉ SPRACOVANIE ÚLETOV Z ELEKTRICKEJ OBLÚKOVEJ PECE V HYDROXIDE SODNOM, Ivana Kobialková, Tomáš Havlík
 • KRÍZA PRIBRZDILA POČTY VYZBIERANÝCH OPOTREBOVANÝCH VOZIDIEL, Ing. Štefan Kuča
 • POKUTY ZA PORUŠOVANIE PREDPISOV V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA, Kolektív
 • KALENDÁRIUM PRE ODPADY ZO ZÁHRAD, SADOV A VINOHRADOV - SEPTEMBER 2013 (36. AŽ 40. TÝŽDEŇ), Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD.
 • ZALOŽENIE LABORATÓRIA SPRACOVANIA PRIEMYSELNÝCH ODPADOV, Ing. Zita Takáčová
 • PRIEHRADA NA DUNAJI JE PRE PRÍRODU ROVNAKOU HROZBOU AKO ROPOVOD, Kolektív
 • KAUZA MOCHOVCE, Kolektív
 • VÝVOJ V KAUZE JAHODNÁ, Kolektív
 • VÝVOJ V KAUZE ŤAŽBA ZLATA V KREMNICI, Kolektív
 • PASÍVNY DOM ŠETRÍ PENIAZE V HORÚČAVÁCH AJ V MRAZOCH, Bc. Katarína Arvayová
 • POŽIAR V AREÁLI PKO PRAVDEPODOBNE SPÔSOBILO VZNIETENIE ODPADU, Kolektív
 • NA PROJEKTE „BIOKATALÝZA NOVEJ GENERÁCIE“ SA PODIELA AJ STU, Kolektív
 • PODVYŽIVENÝ ENVIROZPOČET, Kolektív
 • ZNEČISTENIE NÁDRŽE RUŽÍN KOMUNÁLNYM ODPADOM, Kolektív
 • STARNUTIE EURÓPSKYCH LESOV MÔŽE MAŤ VÁŽNE EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ DÔSLEDKY, Kolektív