ODPADY 9/2011

ODPADY 9/2011

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • HĽADANIE NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE MESTA MICHALOVCE, Ing. Michal Stričík, PhD., Ing. Pavol Fecák.
 • ROZVOJ SEPAROVANÉHO ZBERU V SLOVENSKÝCH MESTÁCH, Kolektív
 • PRENOSNÉ BATÉRIE A AKUMULÁTORY NEPATRIA DO ELEKTROODPADU, Ing. Silvia Úradníčková
 • ENERGETICKÉ ZHODNOCOVANIE ODPADOV V BANSKEJ BYSTRICI A ČIČAROVCIACH, Kolektív
 • VEĽKOROZMERNÝ A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD ZAHLTIL ZBERNÉ DVORY V PREŠOVE, Kolektív
 • ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA, GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE A MOŽNÉ VPLYVY NA EKOSYSTÉMY, prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc.
 • POLÍCIA ZASAHOVALA V SÚVISLOSTI S NEBEZPEČNÝM ODPADOM Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • KAUZA "PEZINSKÁ SKLÁDKA" - NESPRÍSTUPNENIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA AKO VADA KONANIA VO SVETLE PREDBEŽNEJ OTÁZKY POLOŽENEJ SÚDNEMU DVORU EÚ, Mag. Bernhard Hager, Mgr. Martin Šenkovič
 • OCHRANA PÔD, doc. Ing. Zoltán Bedrna, CSc.
 • NAVRHOVANÉ CIELE PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA NA ROKY 2011 - 2015, Kolektív
 • INFORMÁCIA O POTENCIÁLNOM ROZVOJI PESTOVANIA BIOMASY NA LESNÝCH POZEMKOCH, ZVÝŠENIE ICH EKONOMICKEJ EFEKTÍVNOSTI A MOŽNOSTI VYTVORENIA NOVÝCH PRACOVNÝCH MIEST, Kolektív
 • NOVÉ ZÁKONY Z "DIELNE" MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Kolektív
 • ZABLOKOVANIE PREPLÁCANIA SPORNÝCH NÁROKOV Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ZO STRANY EÚ, Kolektív
 • INŠPEKTORI SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA UDEĽOVALI POKUTY, Kolektív
 • ZVÝŠENIE CIEĽOVEJ REDUKCIE EMISIÍ V EÚ Z 20 NA 30 % BY SI VYŽIADALO ĎALŠÍCH 11 BILIÓNOV EUR, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • VODNÁ ENERGETIKA VO SVETE A NA SLOVENSKU, doc. RNDr. Marian Fendek, CSc.
 • DO EURÓPSKEJ ENERGETIKY TREBA INVESTOVAŤ 1,5 BILIÓNA EUR, Kolektív
 • TANAP PATRÍ MEDZI NAJLEPŠIE EURÓPSKE NÁRODNÉ PARKY, Kolektív
 • PRÍSNE PRAVIDLÁ PRE CHOV OHROZENÝCH DRUHOV ZVIERAT, Kolektív
 • AJ PSY A MAČKY POTREBUJÚ PRI CESTOVANÍ DO ZAHRANIČIA PAS, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO SVETA, Kolektív

V prípade záujmu o objednanie kliknite na link.