ODPADY 9/2010

ODPADY 9/2010

Prezrieť si celý časopis môžete po kliknití na link: ODPADY 9/2010 a listovať chytením za roh strany alebo šípkami na klávesnici.

 • Globální a národní pohled na recyklaci plastů, Ing. František Vörös
 • Nové možnosti zpracování a využití vodárenských kalů, Miroslav Kyncl, Šárka Číhalová, Oldřich Motyka, Eva Faldynová
 • Využitie odpadného tepla tepelných agregátov pri spracovaní surovín, Imrich Koštial, Ján Spišák, Ján Mikula, Július Lišuch, Dušan Naščák
 • Výskyt směsných stavebních odpadů z kontaktního zateplování budov,  Alois Palacký
 • Problematika zpracování raneyova niklu použitého v procesu chemické redukce vod kontaminovaných aox, Tomáš Weidlich, Anna Krejčová
 • Posouzení technologické vhodnosti umělého kameniva do betonu na bázi vedlejších  energetických produktů vyráběného studenou technologií
 • Martin Vyvážil, Jaroslava Ledererová, Miroslav Svodoba, Petr Bibora, Aleš Rubek
 • Využitie zeolitových odpadov v keramickom priemysle,  Prof. Ing. Mikuláš Šveda, PhD. Ing. Matej Kerestúr
 • Pred spracovateľmi starých áut je výzva Eú zvýšiť podiel zhodnotenia na 95 %,
 • Nové vykonávacie vyhlášky k zákonu o ovzduší, Kolektív
 • Pokuty vo výške viac ako 80 000 € za nedodržanie podmienok integrovaných povolení na nakladanie s odpadmi, Kolektív
 • Interblue Group europe trvá na platnosti emisnej zmluvy, Kolektív
 • OZ Tatry upozornilo európsku komisiu na zásadné rozpory pri aplikácii environmentálnych zákonov sr a legislatívy eú v praxi, Mgr. Rudolf Pado
 • Úrad verejného zdravia neposkytol ochranárom toxikologické štúdie postrekových látok, Kolektív
 • Najvyšší súd prerušil prevádzku pezinskej skládky, Kolektív
 • Slovenský rekord v množstve plastov vyseparovaných na jednom podujatí (na festivale bažant pohoda), Kolektív
 • Biouhlie obmedzí uhlíkové emisie, Kolektív 
 • Ropovod cez žitný ostrov nepovedie, Kolektív
 • Povodne sú výsledkom ľahostajnosti, Mgr. Rudolf Pado
 • Rozloha chránených území sa pravdepodobne zmenší, Kolektív
 • Globálne otepľovanie uškodí aj ryži, Kolektív
 • Informácie z domova i zo zahraničia