ODPADY 8/2017

ODPADY 8/2017

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • VYUŽITIE NANOTECHNOLÓGIÍ NA ODSTRAŇOVANIE ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK PRI SANÁCII KONTAMINOVANÝCH VÔD A PÔD, Katarína Dercová, Hana Horváthová, Miriama Monoková
 • PREHĽAD MOŽNOSTÍ NAKLADANIA S ODPADMI Z POLYSTYRÉNU, K. Blašková, O. Malkova, J. Trpčevská
 • AKTIVITY NOVEJ KOMPOSTÁRNE V MICHALOVCIACH, Michal Stričík
 • POMÔŽU RECYKOVANÉ PLASTY RIEŠIŤ OCHRANU PRED EKOLOGICKÝM HLUKOM?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • PROJEKT NA SPRACOVANIE OJAZDENÝCH VOZIDIEL V RYBANOCH, Kolektív
 • PETÍCIE PROTI PREVÁDZKE NA SPRACOVANIE PLASTOV V ZACHAROVCIACH, Kolektív
 • EURÓPSKA ÚNIA PODPORILA PROJEKT „FUELCNG“ NA ROZŠÍRENIE POUŽÍVANIA SKVAPALNENÉHO A STLAČENÉHO ZEMNÉHO PLYNU V DOPRAVE NA SLOVENSKU, Kolektív
 • POZITÍVNE PRÍNOSY ZAPRACOVANIA POZBEROVÉHO RASTLINNÉHO ODPADU (VRÁTANE KOREŇOVÝCH SÚSTAV) DO PÔDY, doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD.
 • V ŠALI ZABEZPEČUJE MESTSKÚ HROMADNÚ DOPRAVU NOVÝ ELEKTROBUS, Kolektív 

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • CIELE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A REÁLNOSŤ ICH SPLNENIA, Ing. Juraj Špes
 • HLAVNOU TÉMOU STRETNUTIA ODBORNÍKOV IMPELU V BRATISLAVE BOLO SKLÁDKOVANIE, Ing. Monika Medovičová
 • VPLYV ĽUDSKEJ ČINNOSTI NA KVALITU POVRCHOVÝCH VÔD V LOKALITE ZEMPLÍNA, MVDr. Eva Holotová, Ing. Igor Miňo, PhD., MVDr. Rudolf Hromada PhD., MVDr. Ľuboš Korytár, PhD., prof. MVDR. Miroslav Ondrašovič, CSc.
 • EFEKTÍVNEJŠÍM HOSPODÁRENÍM S PROSTRIEDKAMI VYNAKLADANÝMI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MÔŽEME UŠETRIŤ 130 MILIÓNOV EUR, Kolektív
 • PARKOVISKO NAMIESTO SPAĽOVNE NEBEZPEČNÉHO ODPADU ZA 4 MILIÓNY V TRNAVE, Kolektív
 • VÝVOJ V KAUZE CHEMICKÁ SKLÁDKA VO VRAKUNI, Kolektív
 • KAUZA ODSTRELU MEDVEDICE INGRID, Kolektív
 • KAUZA NAFTAGATE VYÚSTILA DO OPRÁVNENÉHO PODOZRENIA Z KARTELOVEJ DOHODY NEMECKÝCH AUTOMOBILIEK, Kolektív
 • KAUZA POVOLENIA ŤAŽBY UHLIA V 12. ŤAŽOBNOM ÚSEKU DOBÝVACIEHO PRIESTORU NOVÁKY, Kolektív

 

3. SPEKTRUM

 • ENVIROSÚŤAŽE PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív
 • MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA EKOPLAGÁT, Kolektív
 • POČAS „DŇA PRE DUNAJ“ VYZBIERALI DOBROVOĽNÍCI TONU ODPADU, Kolektív
 • SLOVENSKÉ NERASTNÉ BOHATSTVO JE PESTRÉ, NO AJ KVÔLI ODPORU OBYVATEĽSTVA SA AKTÍVNE VYUŽÍVA LEN ASI TRETINA, Kolektív
 • BOLI VYHLÁSENÉ NOVÉ ENVIRONMENTÁLNE ORIENTOVANÉ GRANTY, Kolektív
 • JUBILEJNÝ PÄTNÁSTY ROČNÍK ANKETY STROM ROKA, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív