ODPADY 8/2015

ODPADY 8/2015

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • KLENOTNÍCKE ODPADY A ICH RECYKLÁCIA, Zita Takáčová, Petra Ndoja
 • PRŮMYSLOVÝ ODPAD, JAKO NOVÉ PLNIVO DO MEZEROVITÉHO BETONU, Ing. Lukáš Gola, doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D., doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D., Ing. Marta Harničáková, Ph.D.,
  doc. RNDr. Milena Kušnerová, Ph.D., Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D.
 • ODPADÁRSKE A ENVIRONMENTÁLNE AKTIVITY MESTA LIPANY A ZDRUŽENIA OBCÍ HORNEJ TORYSY, PhDr. Angela Sviteková
 • VYUŽITIE TRÁVNEHO ODPADU, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD., prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • ÚSPEŠNÝ PROJEKT VÝROBY PALIVA Z ODPADOVÉHO DREVA V NOVÝCH ZÁMKOCH, Kolektív
 • FIRMY A INŠTITÚCIE SA MÔŽU BEZPLATNE ZBAVIŤ ELEKTROODPADU, Zuzana Šimová
 • PROGRAM LIKVIDÁCIE ČIERNYCH SKLÁDOK „VEĽKÉ UPRATOVANIA SLOVENSKA“, Kolektív
 • V HORÚČAVÁCH HORELI SKLÁDKY KOMUNÁLNEHO ODPADU, Kolektív
 • ODKANALIZOVANIE SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • ZDRUŽENIE EXPRA VÍTA VÝZVU EURÓPSKEHO PARLAMENTU NASTAVIŤ V RÁMCI OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA ŠTANDARDY ROZŠÍRENEJ ZODPOVEDNOSTI VÝROBCU, Jana Gemeranová
 • ANALÝZA NÁKLADOV PODNIKU NA ZBER A SPRACOVANIE ODPADOV, Tomáš Pavlík, Katarína Teplická
 • MOŽNOSTI RIEŠENIA POPLATKOV ZA ULOŽENIE ODPADOV NA SKLÁDKU, Doc. Ing. Michal Stričík, PhD.
 • RUDERÁLNA VEGETÁCIA AKO DÔKAZ PRIEMYSELNÉHO A ANTROPOGÉNNEHO ZNEČISTENIA, Eva Chmielewská, Miroslav Jurani, Monika Ursínyová
 • PRVÁ VÝZVA Z NOVÉHO OPERAČNÉHO PROGRAMU KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Kolektív
 • MINISTERSTVO PODPORÍ Z FONDOV EÚ MLADÝCH EKOFARMÁROV A MALÉ PODNIKY EKOLOGICKÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • PROJEKT ŠETRENIA PITNEJ VODY V ŠKOLE, Michal Stričík, Monika Čonková
 • FESTIVAL BAŽANT POHODA BOL PLNÝ DOBREJ HUDBY, POZITÍVNEJ ENERGIE A INŠPIRÁCIE, ENVI-PAK BOL OPÄŤ JEHO SÚČASŤOU, Jana Gemeranová
 • VÝVOJ V KAUZE JAHODNÁ – FIRMA ENVIROREZORT ZAŽALUJE, Kolektív
 • ODMIETNUTIE PROJEKTU RECYKLÁCIE ELEKTROODPADU MÔŽE VYJSŤ VRANOV DRAHO, Kolektív
 • PIATY ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE MISS KOMPOST 2015, PhDr. Angela Sviteková
 • SLNEČNÁ ENERGIA NEMÁ LEPŠIU ALTERNATÍVU, Ing. Štefan Kuča