ODPADY 8/2014

ODPADY 8/2014

Časopis v PDF:  

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

Obsah:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • MOŽNOSTI TRANSFORMÁCIE    OXIDU UHLIČITÉHO NA ORGANICKÉ PALIVÁ,  Ing. Jana Jokrllová, Ing. Gabriel Čík
 • EMISIE Z KREMÁCIE TELESNÝCH POZOSTATKOV A ICH VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. Zita Takáčová, Zuzana Stolárová
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V PETRŽALKE, Kolektív
 • PODROBNEJŠIE O ODPADOCH ZO STAROBYLEJ LEVOČE, PhDr. Angela Sviteková
 • PROTIMEDVEDIE KONTAJNERY, Kolektív
 • ZMOS SA ZAOBERAL AJ ČIERNYMI SKLÁDKAMI V RÓMSKYCH OSADÁCH, Kolektív
 • FUNGUJÚCA OBECNÁ FIRMA V OBCI SPIŠSKÝ HRHOV PRAKTICKY ELIMINOVALA  „RÓMSKY PROBLÉM“, Kolektív
 • RADIAČNÉ ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD; VPLYV IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA NA ČLOVEKA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, doc. Ing. Marek Šolc, PhD.
 • V BYTČI ZAČALI A V SLOVENSKEJ LUPČI ODOVZDALI NOVÚ KANALIZÁCIU, V BRATISLAVE POŠKODZUJÚ KANALIZAČNÚ SIEŤ, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • POMÔŽE NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH K VÄČŠIEMU ZHODNOTENIU ODPADOV?,  h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • POPLATKY ZA SKLÁDKOVANIE ODPADU VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH, Michal Stričík
 • NOVELA ÚSTAVY ZAKAZUJÚCA EXPORT VODY, Kolektív
 • VLÁDA SCHVÁLILA NOVELU ZÁKONA O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, POSLANECKÁ NOVELA ZÁKONA O OVZDUŠÍ V PARLAMENTE NEPREŠLA, Kolektív
 • ENVI-PAK SVOJÍM KNOW-HOW POSILŇUJE ČINNOSŤ EURÓPSKEJ ALIANCIE EXPRA, Kolektív
 • V ROKU 2030 SA MÁ V EÚ RECYKLOVAŤ 70 % KOMUNÁLNEHO ODPADU, Kolektív
 • NEFORMÁLNE STRETNUTIE RADY MINISTROV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA EÚ, Kolektív
 • RASTLINNÝ ODPAD - FYTOTERAPIA - BIOLOGICKÁ OCHRANA KULTÚRNYCH RASTLÍN, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., prof. Miroslava Kačániová, PhD., RNDr. Ivan Štefanko
 • ÚČASŤ VEREJNOSTI NA ROZHODOVANÍ O KONKRÉTNOM PROJEKTE, Ing. Juraj Špes

3. SPEKTRUM

 • KALENDÁRIUM PRE ODPADY ZO ZÁHRAD, SADOV A VINOHRADOV – AUGUST 2014 (32. AŽ 35. TÝŽDEŇ), Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD., Michal Stričík, PhD.
 • ZÁKON HODNOTY, VZÁCNOSTI A KLESAJÚCICH VÝNOSOV, Ing. Juraj Špes
 • K POVINNOSTI ODSTRÁNIŤ INVÁZNE RASTLINY NA NÁKLADY VLASTNÍKA POZEMKU, Rudolf Pado
 • ENVIROAKCIE NAJMÄ PRE MLÁDEŽ, Kolektív
 • PROJEKT „ZELENÁ PREDAJŇA“ ŠETRÍ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A UČÍ SEPAROVAŤ Kolektív
 • KAUZA PEZINSKÁ SKLÁDKA EŠTE STÁLE NIE JE UKONČENÁ, Kolektív
 • ZELENÁ KOALÍCIA A GREENPEACE, Kolektív
 • SLOVENSKO INVESTUJE DO OBNOVY BIODIVERZITY VIAC AKO POL MILIARDY EUR, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív