ODPADY 8/2013

ODPADY 8/2013

Po kliknutí budete mať bezplatne k dispozícii úplné znenie tohto čísla Odpady_08-2013.odf.

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

 

 • AKO VYUŽIŤ 4. ROZMER SKLÁDKY?, Ing. Marek Hrabčák
 • TEPELNÁ ÚPRAVA TECHNOGÉNNYCH ODPADOV, Ján Spišák, Ján Mikula, Ján Gloček, Dušan Naščák
 • MOŽNOSTI RECYKLÁCIE ĽAHKEJ FRAKCIE ZO ŠRÉDROVANIA VYRADENÝCH VOZIDIEL, Simona Sobeková – Foľtová, Tomáš Havlík
 • SLOVENSKO PLNÍ EURÓPSKE LIMITY LIKVIDÁCIE OPOTREBOVANÝCH VOZIDIEL, Ing. Štefan Kuča.
 • SKLÁDKA ODPADOV V TVRDOŠÍNE BUDE MONITOROVANÁ EŠTE DESIATKY ROKOV, Ing. Alena Kovaľová
 • VYUŽITIE DREVNÉHO ODPADU NA „MULČOVANIE“, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD.
 • AKTUALITY Z BRATISLAVSKÉHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív
 • SÚČASNÝ SYSTÉM ZBERU A SPRACOVANIA OPOTREBOVANÝCH AKUMULÁTOROV A BATÉRIÍ JE FUNKČNÝ A UDRŽATEĽNÝ, Ing. Štefan Kuča
 • PREZIDENT NEPODPÍSAL NOVELU ZÁKONA O ODPADOCH UMOŽŇUJÚCU VYRADIŤ NEEXISTUJÚCE VOZIDLO Z EVIDENCIE NA ZÁKLADE ČESTNÉHO PREHLÁSENIA, Kolektív
 • VLÁDA SCHVÁLILA LEGISLATÍVNY ZÁMER NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH, Kolektív
 • PRÍPUSTNÁ MIERA OBŤAŽOVANIA ZÁPACHOM V NAVRHOVANEJ NOVELE ZÁKONA O OVZDUŠÍ, Kolektív
 • EÚ SPRÍSŇUJE NARIADENIE O PREPRAVE ODPADU A ROZŠIRUJE ZOZNAM RIZIKOVÝCH LÁTOK V SMERNICI O VODE, Kolektív
 • SIŽP OPÄŤ ROZHODUJE O PEZINSKEJ SKLÁDKE ODPADOV, Kolektív
 • PRODUKCIA ODPADOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, Michal Stričík
 • INŠPEKTORI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VYKONALI V PRVOM POLROKU 1543 KONTROL, Kolektív
 • KONCEPCIA ROZVOJA VÝROBY ELEKTRINY Z MALÝCH OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE V SR - I. ETAPA, Kolektív
 • HUDOBNÝ FESTIVAL BAŽANT POHODA BOL AJ O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ, Mgr. Jana Gemeranová
 • POŽIAR SKLÁDKY V ZLATÝCH KLASOCH, Kolektív
 • MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA ODPADY – DRUHOTNÉ SUROVINY, Ing. Zita Takáčová
 • ZDRUŽENIE BIOMASA ZÍSKALO 1,3 MILIÓNA EUR NA PROJEKT PODPORUJÚCI VYUŽÍVANIE BIOMASY A SOLÁRNEJ ENERGIE, Kolektív
 • SPRÁVA O POUŽÍVANÍ BIOZLOŽIEK V MOTOROVÝCH PALIVÁCH ZA ROK 2012 V ZMYSLE NARIADENIA VLÁDY SR Č. 246/2006 Z.Z., Kolektív
 • SNAHA REZORTU HOSPODÁRSTVA PRESADIŤ ROPOVOD CEZ „BRATISLAVSKÝ MESTSKÝ KORIDOR“ JE ZÁKERNÝ ÚRADNÍCKY TRK, Kolektív
 • VYHLÁSILI 3. ROČNÍK SÚŤAŽE „MISS KOMPOST“, Kolektív
 • PRESNEJŠÍ MONITORING CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV, Kolektív
 • ENVIROPREČINY A TRESTNÉ ČINY, Kolektív
 • NA SKLÁDKE ODPADU V SARAJEVE OBJAVILI POZOSTATKY OBETÍ Z ČIAS VOJNY, Kolektív