ODPADY 8/2011

ODPADY 8/2011
 • Doprava biologicky rozložitelného komunálneho odpadu na kompostárnu – logistické řešení, doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D.
 • Historicky najvyššie ceny druhotných surovín nestačia na stratový zber, Ing. Štefan Kuča
 • Vhodnosť použitia r-materiálu do cestných stavebných zmesí, Silvia Štefunková, Kristína Piatriková
 • V recyklácii prenosných akumulátorov a batérií máme svetové prvenstvo, Ing. Štefan Kuča
 • Priemyselná symbióza ako nástroj na znižovanie produkcie odpadov (budujeme partnerstvá), Ing. Adam Čevela
 • ŽOS-eko vrútky spracúvajú nebezpečný odpad na druhotné suroviny, Kolektív
 • ECORTEC investuje do spracovania odpadov, Juraj Caranek
 • Technologické a mikroklimatické faktory vzniku emisií v chove zvierat, Ing. Jaroslav Šottník, PhD.
 • Až tretina potravín (1,3 miliardy ton) sa stáva odpadom, Kolektív
 • Britská vláda chce zredukovať emisie skleníkových plynov o polovicu, Kolektív

 

 • Prípustné vývozné obmedzenia pre nebezpečný odpad - úrady by mali ignorovať zákon o odpadoch, Mag. Bernhard Hager, Mgr. Peter Zajac
 • Zhodnotenie dodržiavania pravidiel nakladania s elektroodpadmi, Kolektív
 • Chytanie psa za chvost („nepovolený“ zber elektrospotrebičov v školách...), Mgr. Rudolf Pado
 • Zber elektroodpadu je potrebné zjednodušiť, Beatrice Hudáková
 • Pripravovaná zmena smernice eú o obsahu síry v palivách prispeje k čistote ovzdušia, Kolektív
 • podporí len udržateľné biopalivá, ktoré sú oproti emisiám fosílnych palív úspornejšie, Kolektív
 • Kritéria trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny, Ing. Slavomír Mráz
 • Správa o používaní biozložiek v motorových palivách za rok 2010 v zmysle nariadenia vlády sr č. 246/2006 z.z.
 • Ročná výroba tepla v zariadení pre výrobu elektriny spaľovaním bioplynu podľa pripravovanej vyhlášky, Ing. Slavomír Mráz
 • Príprava európskej smernice "Seveso III" o kontrole veľkých havarijných nebezpečenstiev, Kolektív
 • Prijatím zákona o uskladňovaní co2 do zeme sme sa vyhli pokute z EÚ, Kolektív
 • Český prezident nepodpísal novelu zákona o ochrane ovzdušia - vadí mu slepé preberanie direktív EÚ, Kolektív

 

 • Podpora obnoviteľných zdrojov energie z nadačného fondu živá energia, Henrieta Hrnková
 • Firmy mohou recyklací pomoci dětem z dětských domovů, Šimon Slavík
 • Slovenská republika dosiahla stanovený podiel zeleného verejného obstarávania, Kolektív
 • Mestá bezodplatne získajú 5 percent akcií teplární, Kolektív
 • Nová publikácia nášho vydavateľstva „E. chmielewská a kolektív: Ochrana a využívanie prírodných zdrojov"
 • Nová publikácia nášho vydavateľstvu „Kolektív: Metódy, technológie a stratégie nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi“
 • Čína chce pomôcť afrike pri získavaní zelenej energie, Kolektív
 • Environrezort má envirošpióna - proti korupcii a porušovaniu predpisov, Beatrice Hudáková
 • ENVI-PAK spoločne s návštevníkmi festivalu pohoda vytvoril obrovskú eko-stopu, Katarína Kretter
 • Nominácia do súťaže o titul „strom roka“, Henrieta Hrinková
 • Dizajnéri vytvorili z odpadu nový nábytok a doplnky, Kolektív