ODPADY 8/2010

ODPADY 8/2010

Prezrieť si celý časopis môžete po kliknití na link: ODPADY 8/2010 a listovať chytením za roh strany alebo šípkami na klávesnici.

 • SEPAROVANIE ODPADU V MESTE MICHALOVCE Michal Stričík, Zuzana Hajduová
 • ANALÝZA MNOŽSTVA A MATERIÁLOVÉHO ZLOŽENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU, Zita Takáčová, Tomáš Havlík, Andrea Miškufová
 • VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ A JEJICH SMĚSÍ PŘI TECHNICKÉ REKULTIVACI, Miluše Hlavatá, Zuzana Viestová
 • NOVÉ PRODUKTY ENVIMIX NA BÁZI PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ PRO NOVÉ MOŽNOSTI VÝSTAVBY HRÁZÍ VODNÍCH ZDROJŮ A OCHRANÝCH VALŮ KOLEM VODNÍCH TOKŮ, Petr Bibora, Miroslav Svoboda, Jaroslava Ledererová, Pavel Leber
 • MOŽNOSTI VYUŽITIA ODPADU PRI ODSÍROVANÍ KYSLÝCH VÔD, Tomislav Špaldon, Jozef Hančuľák, Olga Šestinová, Erika Fedorová, Jarmila Remiášová
 • ZKOUŠENÍ UŽITNÉ TRVANLIVOSTI STAVEBNÍCH VÝROBKŮ NA BÁZI PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH MATERIÁLŮ, Pavel Leber, Miroslav Svoboda, Jaroslava Ledererová, Vladimír Gottfried
 • OVĚŘENÍ MUTAGENITY SPODNÍCH VOD VYUŽITÍM BAKTERIÁLNÍHO DETEKČNÍHO SYSTÉMU SOS CHROMOTESTU, Hana Vojtková
 • MIKROVLNNÉ SPRACOVANIE ÚLETOV Z VÝROBY ŽELEZA A OCELE - TEORETICKÝ PREHĽAD, Martina Laubertová, František Kukurugya, Zuzana Hoang Trung, Tomáš Havlík
 • AKTUALITY Z OBLASTI MESTSKÝCH SKLÁDOK, Kolektív
 • PROJEKTY NA SPRACOVANIE PLASTOV A PNEUMATÍK V SLOVENSKÝCH MESTÁCH, Kolektív
 • VYUŽÍVANIE ALTERNATÍVNYCH ZDROJOV ENERGIE V SEREDI A MALACKÁCH, Kolektív
 • PILOTNÉ VZOROVÉ KOMPOSTOVISKÁ NA PODPOĽANÍ, Kolektív 
 • IDENTIFIKÁCIA ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ V ŠTÁTNOM PROGRAME SANÁCIE ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ (2010-2014), Kolektív
 • PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEJ KOMISIE MUSIA BYŤ BIOPOTRAVINY POVINNE OZNAČENÉ NOVÝM LOGOM „EUROLIST“, Kolektív
 • ÚSTAVNÝ SÚD ZRUŠIL ROZSUDOK NAJVYŠŠIEHO SÚDU V KAUZE PEZINSKEJ SKLÁDKY Kolektív
 • ODVOLANIU INVESTORA PROTI ROZHODNUTIU STAVEBNÉHO ÚRADU O ZAMIETNUTÍ UMIESTNENIA NOVEJ ELEKTRÁRNE V TREBIŠOVE MINISTERSTVO NEVYHOVELO, Kolektív
 • TEMER DVE TRETINY KAPACITY NOVOINŠTALOVANÝCH ZDROJOV ELEKTRICKEJ ENERGIE V EÚ MÁ „ZELENÝ“ CHARAKTER, Kolektív 
 • DVESTOPÄŤDESIAT MILIÓNOV EUR NA PROJEKTY LIFE+ Z FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE, Kolektív
 • SEVAK UKONČIL STAVBU „DODÁVKA PITNEJ VODY A ODKANALIZOVANIE HORNÝCH KYSÚC“, Kolektív
 • CENTRUM ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY V KOŠICIACH SA ZAMERIAVA NAJMÄ NA ŽIAKOV, Kolektív
 • VYHODNOTENIE MEDZIŠKOLSKEJ SÚŤAŽE EKOLOGICKÝCH PROJEKTOV, Kolektív
 • V CENTRE BRATISLAVY OSADILI NOVÉ KOŠE NA PSIE EXKREMENTY, Kolektív
 • ZVYŠOVANIE OBJEMU OXIDU UHLIČITÉHO A OZÓNU V OVZDUŠÍ VÝRAZNE OVPLYVNÍ VÝNOSY POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN, Kolektív
 • INFORMÁCIE Z DOMOVA I ZO ZAHRANIČIA