ODPADY 7/2017

ODPADY 7/2017

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • ZAUJÍMAVÉ PROJEKTY NA VÝROBU STREŠNEJ KRYTINY Z RECYKLOVANÝCH PLASTOV, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • K ODKANALIZOVANIU SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • MEDZINÁRODNÉ OCENENIA SLOVENSKÝCH PROJEKTOV NA VYUŽÍVANIE BIOMASY AKO OBNOVITEĽNÉHO ZDROJA ENERGIE, Kolektív
 • VYUŽITIE SPARENÝCH ČAJOV RÔZNYCH DRUHOV V ZÁHRADKÁRSTVE A PRI PESTOVANÍ IZBOVÝCH RASTLÍN, doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., Ing. et Ing. Marián Sudzina PhD.
 • NÁRODNÝ VZDELÁVACÍ PROJEKT „ODPAD JE SUROVINA“, Kolektív
 • PENIAZE ZA VYZBIERANÉ MOBILNÉ TELEFÓNY POMÔŽU ORGANIZÁCII MAGNA – DETI V NÚDZI, Roman Šterbák

 

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • ROZPOR PRI ŠTATISTICKOM VYKAZOVANÍ NEBEZPEČNÝCH ODPADOV V OBCIACH, Ing. Juraj Špes
 • PODPORA ELEKTROMOBILITY A VYUŽÍVANIA BIOPALÍV NA SLOVENSKU, Kolektív
 • EUROPARLAMENT ODOBRIL NOVÉ POVINNÉ OBMEDZENIA EMISIÍ CO2 DO ROKU 2030, Kolektív
 • DÔVODOVÁ SPRÁVA K APLIKAČNEJ NOVELE ZÁKONA O ODPADOCH, Kolektív
 • SLOVENSKO ODMIETA TOLERANCIU NEPOVOLENÝCH LÁTOK V BIOPOTRAVINÁCH V NAVRHOVANOM NARIADENÍ EK, Kolektív
 • KVALITA OVZDUŠIA NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V RÁMCI EURÓPY, Ing. Eva Gerhátová
 • POROVNANIE KVALITY ODPADOVÝCH VÔD Z HUTNÍCKEJ A POTRAVINÁRSKEJ VÝROBY, Emília Sminčáková, Silvia Ružičková, Jarmila Trpčevská
 • KAUZA CHEMICKÁ SKLÁDKA VO VRAKUNI NABERÁ NA OBRÁTKACH, Kolektív
 • ROZBIEHA SA ĎALŠIA ODPADÁRSKA KAUZA – KOSIT, Kolektív
 • ĎALŠÍ VÝVOJ V KAUZE PREVÁDZKOVÝ POKUS NA ENO3, Kolektív
 • VÍRUS „NAFTAGATE“ ZACHVÁTIL ĎALŠIE AUTOMOBILKY, Kolektív

 

3. SPEKTRUM

 • PODPORA BUDOVANIA ZELENÝCH STRIECH V MESTÁCH A OBCÁCH, Kolektív
 • NOVÁ RIADITEĽKA GREENPEACE UPOZORNILA NA ÚNIK ARZÉNU DO RIEKY ORAVA, Kolektív
 • ENVIROSÚŤAŽE A PROJEKTY PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív
 • TRETINA NÓRSKYCH FONDOV ŠLA DO OPATRENÍ PROTI ZMENE KLÍMY A DO ZELENÝCH INOVÁCIÍ, Kolektív
 • MLADÍ ENVIROREPORTÉRI TRIUMFOVALI NA MEDZINÁRODNOM FÓRE, Kolektív
 • NÁRODNÁ PODNIKATEĽSKÁ CENA ZA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OTVÁRA FIRMÁM TRHY, Kolektív