ODPADY 7/2016

ODPADY 7/2016

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • STAV NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM V MESTE MICHALOVCE ZA ROK 2015, Michal Stričík
 • NOVÉ CENTRUM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V KROMPACHOCH, PhDr. Angela Sviteková
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • OZV ELTMA PONÚKA DISTRIBÚTOROM PNEUMATÍK BEZPLATNÝ ZVOZ A LIKVIDÁCIU POUŽITÝCH PNEUMATÍK, Kolektív
 • NA NÁMESTÍ BANÍKOV V HANDLOVEJ VYRÁSTOL „ŠPAKOVNÍK“, ABY UPOZORNIL NA ZNEČISTENIE ZÓNY OHORKAMI, Kolektív
 • K ODKANALIZOVANIU SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív
 • POTRAVINOVÝ BIOODPAD, doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, Phd., Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., prof. Ing. Juraj Čuboň, PhD.

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • BUDÚ OBČANIA PLATIŤ ZA ODPAD MENEJ?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • CHAOS OKOLO APLIKÁCIE TRASHOUT NA ZBER ÚDAJOV O ČIERNYCH SKLÁDKACH – ÚDAJNE NEFUNKČNÝ PROJEKT OBDRŽAL DOTÁCIU Z EF, Mgr. Rudol Pado
 • KONTROLNÁ ČINNOSŤ ÚTVARU INŠPEKCIE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽP V ROKU 2015, Kolektív
 • PROGRAM VEĽKÉ UPRATOVANIE SLOVENSKA I ŠTÁTNA PODPORA ENERGETICKÉHO ZHODNOCOVANIA DREVNEJ BIOMASY BUDÚ POKRAČOVAŤ, Kolektív
 • POČAS SLOVENSKÉHO PREDSEDNÍCTVA BUDE SCHVÁLENÁ DEKARBONIZÁCIA DOPRAVY, BALÍK O ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI AJ SMERNICA PRE OBNOVITEĽNÉ ZDROJE A RATIFIKOVANÁ PARÍŽSKA KLIMATICKÁ DOHODA, Kolektív
 • NÁLADY OBYVATEĽSTVA ANI SÚDY NA SLOVENSKU NEPRAJÚ ŤAŽOBNÝM PROJEKTOM, Kolektív
 • ZA SKLÁDKU ŽILINA – POVAŽSKÝ CHLMEC HROZÍ SLOVENSKU MILIÓNOVÁ POKUTA Kolektív
 • KAUZA PREDRAŽENÝCH ZMLÚV NA „PRÁZDNE“ ZBERNÉ DVORY V JAKLOVCIACH, VEĽKOM FOLKMARE, KRÁSNOHORSKOM PODHRADÍ A DRIEŇOVCI, Kolektív
 • TOHTOROČNÝ „SVETOVÝ DEŇ OCEÁNOV“ SA TEMATICKY ZAMERAL NA PLASTOVÝ ODPAD, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • ENVIROSÚŤAŽE, PROJEKTY A PODUJATIA PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív
 • NA „DEŇ PRÁZDNYCH TRIED“ SA DETI UČILI V PRÍRODE, Barbara Immerová
 • VYHODNOTENIE OPATRENÍ, POVINNÝCH SCHÉM A NÁRODNÉHO CIEĽA ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI ZA ROK 2015, Kolektív
 • EKOLOGICKÝ ČIN ROKA A CENA RADY EURÓPY ZA KRAJINU, Kolektív
 • LÁSZLÓ SÓLYMOS ODOVZDÁVAL CENY MINISTRA ŽP, ČESTNÉ UZNANIA A ĎAKOVNÉ LISTY, Kolektív
 • TRETIE KOLO PRIDEĽOVANIA POUKÁŽOK NA PODPORU OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE PRESUNULI NA JÚL, Ing. Štefan Kuča
 • APLIKÁCIA SYSTÉMU RIADENIA PODLAHOVÉHO A RADIÁTOROVÉHO VYKUROVANIA USPORÍ AŽ 30 % NÁKLADOV, Ing. Štefan Kuča
 • ZDRAVÉ BÝVANIE V PASÍVNYCH NÍZKOENERGETICKÝCH DOMOCH, KTORÉ „DÝCHAJÚ“, Kolektív
 • PRI REVITALIZÁCII ČILIŽSKÉHO POTOKA ČISTIA BREHY, LIKVIDUJÚ ČIERNE SKLÁDKY, BUDUJÚ VODOHOSPODÁRSKE OBJEKTY A OBNOVUJÚ MOKRADE, Kolektív
 • JEDINEČNÁ OBNOVA SLANÍSK V KAMENÍNE, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív