ODPADY 7/2014

ODPADY 7/2014

Časopis v PDF:  

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

Obsah:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • TECHNOLÓGIE ZACHYTÁVANIA OXIDU UHLIČITÉHO Z ODPADOVÉHO PRÚDU PLYNU, Ing. Jana Jokrllová, Ing. Gabriel Čík
 • RECYKLÁCIA SKLA V EÚ PRESIAHLA HRANICU 70 %, Ing. Anna Darnadyová
 • POUŽITIE A SÚČASNÉ MOŽNOSTI RECYKLÁCIE POUŽITÝCH ND-FE-B MAGNETOV, Marek Palenčár, Andrea Miškufová, Anna Kochmanová
 • PLASME ENERGY BUDE VO VRANOVE ZHODNOCOVAŤ ELEKTROODPAD, Kolektív
 • VZNIKU NELEGÁLNYCH SKLÁDOK BRÁNI I AKTÍVNY MONITORING, PhDr. Angela Sviteková
 • V CEMENTÁRNI ROHOŽNÍK VYRÁBAJÚ 80 % TEPLA SPAĽOVANÍM ODPADOV, Kolektív
 • PROJEKTY ZHODNOCOVANIA BIOODPADOV, Kolektív
 • ODPAD ORGANICKÉHO PÔVODU AKO EFEKTÍVNY MULČOVACÍ MATERIÁL V ZELENINÁRSTVE I V SADOVNÍCTVE, Ing. Janka Sudzinová, Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., Ing. Dionýz Domik
 • MILIARDA RECYKLOVATEĽNÝCH PREPRAVIEK – OBROVSKÁ EUROMENTÁLNA ÚSPORA , Juraj Caranek

 

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • ANALÝZA SKLÁDOK NA SLOVENSKU A V EÚ, Ing. Martin Bosák, PhD.
 • POROVNANIE NÁKLADOV VYBRANÝCH MIEST A OBCÍ SLOVENSKA NA ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, Doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD., Ing. Marek Hrabčák
 • PRIEMYSEL A ENERGETIKA VYPRODUKOVALI VLANI O 0,4 % VIAC ŠKODLIVÝCH EMISIÍ, Kolektív
 • NIELEN ŤAŽBU URÁNU, ALE AJ KYANIDOVÉ LÚHOVANIE ZLATA BUDE MUSIEŤ SCHVÁLIŤ MIESTNE REFERENDUM, Kolektív
 • SLOVENSKO SA ZAPOJÍ DO FONDU PARTNERSTVA VÝCHODNEJ EURÓPY PRE ENERGETICKÚ   EFEKTÍVNOSŤ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Kolektív
 • MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY NA PODPORU UDRŽATEĽNEJ ENERGIE, Kolektív
 • UDELILI CENU MINISTRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A CENU MINISTRA HOSPODÁRSVA, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • KALENDÁRIUM PRE ODPADY ZO ZÁHRAD, SADOV A VINOHRADOV – JÚL 2014 (28. AŽ 31. TÝŽDEŇ), Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD., Michal Stričík, PhD.
 • HĽADÁ SA MISS KOMPOST 2014, Kolektív
 • ENVIROSÚŤAŽE A PROJEKTY PRE DETI, Kolektív
 • KAMPAŇ „NEVHADZUJTE REKLAMU“ NA ZÁCHRANU STROMOV, Kolektív
 • EÚ UDELILA PRVÉ CENY NATURA 2000 ZA PROJEKTY V OBLASTI OCHRANY PRÍRODY, Kolektív
 • SLOVENSKÉ KOLEKTORY A TEPELNÉ ČERPADLÁ SÚ ÚSPEŠNÉ DOMA I V ZAHRANIČÍ, Kolektív
 • V BRATISLAVE ZASADALO EURÓPSKE JADROVÉ FÓRUM, Kolektív
 • Z EUROFONDOV DOBUDUJEME SYSTÉM MONITOROVANIA VÔD, Kolektív
 • NA ZAČIATOK JÚNA PRIPADOL SVETOVÝ DEŇ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA AJ SVETOVÝ DEŇ OCEÁNOV, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív