ODPADY 7/2012

ODPADY 7/2012

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • ODPAD S OBSAHOM AZBESTU, Ing. Michaela Kiselyová, Ing. Viera Špalková
 • HODNOCENÍ BIODEGRADABILITY OBALOVÝCH MATERIÁLŮ, doc. Ing. Vlastimil Altmann, PhD.
 • CHEMICKY UPRAVENÉ KONOPNÉ PAZDERIE A JEHO VYUŽITIE V KOMPOZITNÝCH MATERIÁLOCH, Júlia Čigašová, Nadežda Števulová, Eva Terpáková, Alena Sičáková, Jozef Junák
 • PROJEKT ZHODNOCOVANIA TEXTILNÝCH KOMPONENTOV Z AUTOVRAKOV V KRAJNOM, Kolektív
 • V POPRADE A KEŽMARKU ÚSPEŠNE SEPARUJÚ ODPAD, Bc. Katarína Arvayová
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ Kolektív
 • CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE PREVÁDZKOVATEĽOV SKLÁDOK KOMUNÁLNEHO ODPADU V ŠALKOVEJ, Ing. Richard Schovanec
 • SPOLOČNÉ HODNOTENIE KVALITY POVRCHOVÝCH VÔD NA ZÁKLADE FYZIKÁLNO-CHEMICKÝCH UKAZOVATEĽOV, Marcela Malindžáková
 • K PROBLEMATIKE SKLADKOVANIA ODPADOV, Kolektív


2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • ODPADY S PRIDANOU HODNOTOU, Ing. Marek Hrabčák
 • BIOKORÓZIA BETÓNOVÝCH SÚČASTÍ STOKOVÝCH SIETÍ A MOŽNOSTI ICH OCHRANY, Ing. Katarína Foraiová
 • SLOVENSKO PLNÍ REDUKČNÉ ZÁVÄZKY V OBLASTI EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV, Kolektív
 • POTREBA DOBUDOVAŤ EFEKTÍVNY SYSTÉM ZBERU A SEPARÁCIE KOVOVÝCH OBALOV, Bc. Katarína Arvayová
 • ZMENY V ENVIROLEGISLATÍVE, Kolektív
 • BRUSEL OBNOVÍ ČERPANIE EUROFONDOV PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Kolektív
 • ENVIROPREŠLAPY A ENVIROPREČINY, Kolektív
 • KAUZA „CVERNOVKA“, Kolektív


3. SPEKTRUM

 • VEĽKÉ FINÁLE OLOMPIÁDY NA PARTIZÁNSKEJ LÚKE, Kolektív
 • VYHLÁSILI VÝSLEDKY SÚŤAŽE „OČI NA STOPKÁCH“, Kolektív
 • ZELENÉ OÁZY V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI, Mgr. Rudolf Pado
 • CERTIFIKÁT EKOLOGICKEJ STOPY ZÍSKALO 83 SLOVENSKÝCH ŠKÔL, Kolektív
 • VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE NA TÉMU „ENERGIA V NAŠEJ ŠKOLE“, Patrícia Kubicová
 • EKOFOND POPULARIZUJE OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Patrícia Kubicová
 • ŠTARTUJE DRUHÝ ROČNÍK SÚŤAŽE MISS KOMPOST, Kolektív
 • SMIŽANY V RÁMCI CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE FINANCUJÚ OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Angela Sviteková
 • OBNOVITEĽNÉ ZDROJE VYRÁBAJÚ 20 % ELEKTRINY V NEMECKU, Kolektív

 

V prípade záujmu o objednanie kliknite na link.