ODPADY 7/2010

ODPADY 7/2010
 • ZHODNOCOVANIE DRUHOTNÝCH SUROVÍN, RECYKLÁCIA, prof. Ing. Eva Chmielewská, PhD.
 • PROJEKT GEOTERMÁLNEJ ELEKTRÁRNE V KOŠICKEJ KOTLINE, Kolektív
 • PROJEKT VÝROBY TEPLA A ELEKTRINY KOMBINUJÚCI OBNOVITEĽNÉ I TRADIČNÉ ZDROJE ENERGIE, Kolektív
 • REAKCIA NA ČLÁNOK „PREŠOVSKÁ SPAĽOVŇA FECUPRAL - NEPODCEŇUJME RIZIKO“, Ing. Ľudmila Bartová
 • PROTIZÁKONNÉ „ZEMNÍKY“ NA ULOŽENIE ODPADOV, Mgr. Rudolf Pado
 • KOMPOSTOVANIE: AKO ZAČAŤ, Kolektív
 • VÝROBA TEPLA A ELEKTRICKEJ ENERGIE Z BIOMASY (BIOPLYNU) V SLOVENSKÝCH OBCIACH A MESTÁCH, Kolektív
 • ROZŠIROVANIE SEPAROVANÉHO ZBERU V SLOVENSKÝCH MESTÁCH A OBCIACH, Kolektív
 • PROBLÉMY S LIKVIDÁCIOU POLYCHLOROVANÝCH BIFENYLOV V AREÁLI CHEMKA V STRÁŽSKOM, Kolektív
 • PROKURATÚRA ZAMIETLA TRESTNÉ OZNÁMENIE V PRÍPADE PEZINSKEJ SKLÁDKY, Kolektív
 • PRIMÁTOR SENICE JE OCHOTNÝ VYPÍSAŤ MIESTNE REFERENDUM O ZÁVODE NA MATERIÁLOVÉ
 • ZHODNOCOVANIE POLYMÉROVÝCH ODPADOV PYROLÝZOU, Kolektív
 • PRIEBEŽNÉ PLNENIE CIEĽOV POH SR NA ROKY 2006 - 2010 V OBLASTI KOMUNÁLNYCH ODPADOV PODĽA ÚDAJOV ŠÚ SR, Ing. Miroslav Lacuška, PhD.
 • KĽÚČOVÉ ZÁMERY NOVÉHO KOMISÁRA PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Mag. Bernhard Hager, LL.M., Mag. Annamária Tóthová
 • VYUŽITIE ŠPECIALIZOVANÝCH SOFTVÉROV NA EVIDENCIU ODPADOV V PRIEMYSELNOM PODNIKU V NADVÄZNOSTI NA ZÁKON O IPKZ A OHLASOVACIE POVINNOSTI PÔVODCU/DRŽITEĽA ODPADU, RNDr. Róbert Polc
 • V OBCI DEMÄNOVSKÁ DOLINA NEPRIJALI VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O ODPADOCH, Mgr. Rudolf Pado
 • ÚĽAVY PRE MALÉ A STREDNÉ CHEMICKÉ FIRMY PRI POPLATKOCH DO „ECHA“, Ing. Štefan Kuča
 • KAŽDÝ OBČAN MÔŽE PRISPIEŤ K OCHRANE VODNÝCH ZDROJOV, Kolektív
 • METODICKÝ POKYN NA VÝPOČET PODIELU VÝROBCOV ELEKTROZARIADENÍ NA TRHU, Ing. Anna Dobrócsyová
 • VÝSTAVBA NOVEJ JADROVEJ ELEKTRÁRNE V BOHUNICIACH - ÁNO AJ NIE, Kolektív
 • EURÓPSKA ÚNIA PLNÍ KJÓTSKY PROTOKOL V OBLASTI ZNIŽOVANIA EMISIÍ OXIDU UHLIČITÉHO, Kolektív
 • NAJVÄČŠIA EKOLOGICKÁ VÝSTAVA NA SLOVENSKU „PRO EKO“, Kolektív
 • PRVÝ CERTIFIKÁT „NAJNIŽŠIA EKOLOGICKÁ STOPA ŠKÔL“, Kolektív
 • VÝSLEDKY DRUHÉHO ROČNÍKA SÚŤAŽE „EKOFOND PRE ŠKOLY“, Kolektív
 • ČLOVEK SI MÝLI OCEÁN I BLÍZKY VESMÍR SO SMETISKOM, Kolektív
 • INFORMÁCIE Z DOMOVA I ZO ZAHRANIČIA