ODPADY 6/2017

ODPADY 6/2017

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • EMISIE ZO SKLÁDOK ODPADOV A ICH KVANTIFIKÁCIA, Ing. Marek Hrabčák 
 • VYRIEŠI SPOPLATNENIE PROBLÉMY S IGELITKAMI?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc. 
 • INICIATÍVA „SLOVENSKO BEZ IGELITIEK“, Kolektív 
 • V TREBIŠOVE KÚRIA BIOMASOU A VO VEĽKOM MEDERI TERMÁLNOU VODOU, Kolektív 
 • NOVÉ ZBERNÉ DVORY V SLOVENSKÝCH OBCIACH, Kolektív 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív 
 • SKRYTÁ SKLÁDKA ODPADU V TRENČÍNSKEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNE, Kolektív 
 • K ODKANALIZOVANIU SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív 
 • VYUŽITIE DREVNÉHO POPOLA NA ZLEPŠOVANIE KVALITY PÔDY A HNOJENE,  Ing. et Ing. Marián Sudzina PhD., prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD.

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 

 • ÚPLNE NOVÝ ODPAD – BIOODPAD Ing. Juraj Špes 
 • POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY NA ZÁPADNOM SLOVENSKU – V TRNAVSKOM KRAJI, Ing. Martin Bosák, PhD. 
 • ENVIROREZORT PREDLOŽIL DO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA „APLIKAČNÚ“ NOVELU ZÁKONA O ODPADOCH, Kolektív 
 • NÁVRH ZÁKONA, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ZÁKON Č. 79/2015 Z.Z. O ODPADOCH A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV, Kolektív 
 • EUROPOSLANCI ŽIADAJÚ ZNÍŽIŤ O POLOVICU OBJEM POTRAVINOVÉHO ODPADU EÚ, Kolektív 
 • KAUZA VRAKUŇSKÁ SKLÁDKA, Kolektív 
 • VEREJNOSŤ JE NEPRIAZNIVO NALADENÁ VOČI NOVÉMU PROJEKTU NA SPRACOVANIE ODPADU V ŠTÚROVE, Kolektív

 

3. SPEKTRUM

 

 • OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO – PREHĽAD PRIPRAVOVANÝCH LEGISLATÍVNYCH ZMIEN, Ing. Viera Špalková, PhD. 
 • SKÚSENOSTI ZDRUŽENIA SEZO – SPIŠ S UPLATŇOVANÍM NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH V PRAXI, PhDr. Angela Sviteková 
 • ENVIROSÚŤAŽE A PODUJATIA PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív 
 • OCENILI NAJLEPŠIE SNÍMKY FESTIVALU EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2017, Kolektív 
 • PETÍCIA ZA ZÁKAZ NEONIKOTÍNOIDOV ŠKODIACIM VČELÁM, Kolektív