ODPADY 6/2016

ODPADY 6/2016

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • KOMPARÁCIA VÝSTUPOV NAKLADANIA S TUHÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM POMOCOU ANALÝZY ŽIVOTNÉHO CYKLU Ing. Lenka Štofová 
 • PRVKY Z RECYKLOVANEJ GUMY MÔŽU ZVÝŠIŤ PROTIHLUKOVÉ VLASTNOSTI GABIÓNOV, h. prof. Ing. František Mátel, CSc. 
 • REMEDIÁCIA KONTAMINOVANÝCH VÔD TECHNOLÓGIOU PRIEPUSTNÝCH REAKTÍVNYCH BARIÉR, Ing. Agnesa Doráková, PhD., Ing. Mária Švandová 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív 
 • K ODKANALIZOVANIU SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív 
 • JARNÉ UPRATOVANIE, Kolektív 
 • JAVYS ZHODNOTILA Z ODPADU VIAC AKO 4000 TON DRUHOTNÝCH SUROVÍN A ROZŠÍRILA ÚLOŽISKO RÁDIOAKTÍVNYCH ODPADOV Kolektív 
 • VYUŽÍVANIE DÁŽĎOVIEK PRI KOMPOSTOVANÍ, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., Ing. Patrik Rovný, PhD.

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • PREHĽAD LEGISLATÍVY ELEKTROODPADOV A ODPADOV Z ELEKTROZARIADENÍ PO PRIJATÍ NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH, Bača R., Kovalčík T., Laubertová, M. 
 • TERMÍN SPUSTENIA SYSTÉMU ROZŠÍRENEJ ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV SA V ZÁKONE POSÚVAŤ NEBUDE, Kolektív 
 • VLÁDA SCHVÁLILA SPRÁVU O PLNENÍ PROGRAMU SANÁCIE ENVIROZÁŤAŽÍ, Kolektív 
 • ODSÚHLASENÝ NÁVRH NA PODPIS PARÍŽSKEJ DOHODY, Kolektív 
 • PARÍŽSKA DOHODA 
 • V BIELOM DOME OCENENÚ BOJOVNÍČKU PROTI PEZINSKEJ SKLÁDKE PRIJAL SLOVENSKÝ PREZIDENT, Kolektív 
 • SEWA ZÍSKALA AUTORIZÁCIU OZV PRE ELEKTROZARIADENIA, Zuzana Šimová 
 • SMIŽANY SÚ PROTI VÝSTAVBE BIOPLYNOVEJ STANICE V TUNAJŠOM DRUŽSTVE, PhDr. Angela Sviteková
3. SPEKTRUM
 • ROZHOVOR S MINISTROM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Kolektív 
 • ENVIROSÚŤAŽE A AKCIE PRE ŽIAKOV A MLÁDEŽ, Kolektív 
 • BUDOVANIE ENVIRONMENTÁLNEHO POVEDOMIA U OBČANOV, Kolektív 
 • AKO ZÍSKAŤ POUKÁŽKU NA SLNEČNÉ KOLEKTORY V RÁMCI ŠTÁTNEJ PODPORY OZE, Ing. Štefan Kuča 
 • AUPARK TOWER A BBC5 ZÍSKALI ZELENÝ CERTIFIKÁT BREEAM, Kolektív 
 • V BANSKEJ BYSTRICI A BRATISLAVE SA ZAČAL FESTIVAL EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2016, Kolektív 
 • KAMPAŇ „VODA PRE STROMY“: V LIDL LESE RASTIE UŽ POL MILIÓNA STROMČEKOV, Kolektív 
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív 
 • ENVIROPREČINY Kolektív