ODPADY 6/2015

ODPADY 6/2015

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na l ink .

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • MODERNÉ TRENDY NAKLADANIA S ODPADMI,  Ing. Marek Hrabčák
 • ZO SPEKTRA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA HUMENNÉ, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Mgr. Dagmar Krajníková, Ing. Milan Kuruc
 • POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY NA VÝCHODNOM SLOVENSKU,  Ing. Martin Bosák, PhD.
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA,  Kolektív
 • UPLYNULÝ ROK BOL PRE SEZO-SPIŠ PRELOMOVÝ,  PhDr. Angela Sviteková
 • PETÍCIA NA PODPORU TRIEDENIA PET FLIAŠ A REFERENDUM PROTI PROJEKTU NA SPRACOVANIE ODPADU,  Kolektív
 • ZNIŽOVANIE ODPADOV V PODNIKATEĽSKOM SEKTORE PREVENTÍVNYM NÁSTROJOM „LCA“, doc. Ing. Katarína Teplická, PhD.
 • NAKLADANIE S ODPADMI PODĽA EMAS EASY,  Ing. Tomáš Pavlík, Ing. Petera Pavliková

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • NOVELA ZÁKONA Č. 24/2006 Z.Z. O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – NOVÝ SMER V POSUDZOVANÍ VPLYVOV,  Ing. Milan Luciak
 • PROGRAM „VEĽKÉ UPRATOVANIE SLOVENSKA“ BOL OFICIÁLNE ODŠTARTOVANÝ,  Kolektív
 • MINISTERSTVO PREDLOŽILO DO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA VYKONÁVACIE VYHLÁŠKY K NOVÉMU ZÁKONU O ODPADOCH,  Kolektív
 • EURÓPSKY PARLAMENT REVIDOVAL SMERNICE PRE BIOPALIVÁ,  Kolektív
 • EURÓPSKY PARLAMENT SCHVÁLIL NÁVRH SMERNICE EK NA ZÁVÄZNÉ ZNÍŽENIE POČTU PLASTOVÝCH TAŠIEK,  Kolektív
 • PVC U NÁS UŽ NEMUSELO BYŤ A „NÁŠĽAPNÉ MÍNY“ V NOVOM ZÁKONE, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • BLÍŽI SA KONIEC ĽAHKÝCH PLASTOVÝCH TAŠIEK,  Gabika Farkašová
 • VRAJ SME LÍDROM V OBLASTI ZNIŽOVANIA EMISIÍ, NO POVINNOSTI V OBLASTI NAKLADANIA S ODPADOM Z ELEKTRONICKÝCH A ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ SI NEPLNÍME,  Kolektív
 • ŠTRAJKOVÁ POHOTOVOSŤ KVÔLI KAUZE „SKLÁDKA TOXICKÉHO ODPADU VO VRAKUNI“,  Kolektív

3. SPEKTRUM

 • ENVIROODPADÁRSKE PROJEKTY V SLOVENSKÝCH FIRMÁCH,  Kolektív
 • VÝSLEDKY EKO A ENVIROSÚŤAŽÍ,  Kolektív
 • EKO A ENVIROPROJEKTY V SLOVENSKÝCH MESTÁCH,  Kolektív
 • GREENPEACE SLOVENSKO ODŠTARTOVALA KAMPAŇ „JEDLO PRE ŽIVOT“,  Kolektív
 • ŠVAJČIARSKA PRECÍZNOSŤ V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE MESTA ZÜRICH, Ing. Blažej Litva
 • PROBLÉMY S PRACHOM V OVZDUŠÍ MALO VLANI 10 MIEST NA SLOVENSKU, Kolektív