ODPADY 6/2014

ODPADY 6/2014

 

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • VYUŽITIE BIOSURFAKTANTOV PRI ODSTRAŇOVANÍ ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK Z KONTAMINOVANÝCH ZEMÍ, Katarína Dercová, Katarína Lászlová
 • MERANIE EMISIÍ Z ČINNOSTI HASIACICH VEŽÍ NA KOKSOVNI PODĽA VDI 2303, Ing. Tomáš Pavlík
 • SÚ EŠTE PET FĽAŠE EKOLOGICKY NEPRIJATEĽNÉ?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • PROBLÉMY SO SKLÁDKAMI ODPADU, Kolektív
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • ODKANALIZOVANIE SLOVENSKÝCH OBCÍ , Kolektív
 • GENERÁTORY DYMU ODHALIA NELEGÁLNYCH PRODUCENTOV ODPADOVÝCH VÔD, Kolektív
 • PATENT NA VYUŽITIE ODPADOVÉHO TEPLA V PRIEMYSLE, Kolektív
 • ŽOS-EKO PONÚKA 30 AŽ 50 EUR ZA AUTOVRAK, Kolektív

 

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • KOMUNÁLNE ODPADY – TERMINUS TECHNICUS, Ing. Marek Hrabčák
 • NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM V EURÓPSKEJ ÚNII V ROKU 2013, Michal Stričík, Ladislav Pančík
 • NÁVRH ZÁKONA O ODPADOCH LIKVIDUJE DOMÁCI RECYKLAČNÝ PRIEMYSEL, Kolektív
 • TECHNICKÉ SLUŽBY ZDRUŽENÉ V ZOVP SR PRIPOMIENKOVALI NOVÝ ZÁKON, Ing. Blažej Litva
 • PROGRAM PREVENCIE A MANAŽMENTU RIZÍK Z OPUSTENÝCH A UZAVRETÝCH ÚLOŽÍSK  ŤAŽOBNÉHO ODPADU JE V PRIPOMIENKOVOM KONANÍ, Kolektív
 • FORDOM OPÄŤ NA STUPNI VÍŤAZOV SÚŤAŽE DREVOSTAVBA ROKA, Mgr. Katarína Arvayová
 • ANALÝZY POTVRDZUJÚ, ŽE ROZVOJ JADROVEJ ENERGETIKY JE POTREBNÝ A NEVYHNUTNÝ, Kolektív
 • VÝVOJ V KAUZE JAHODNÁ, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • ENVI-PAK NA VEĽTRHU AJ V ŠKOLÁCH, Mgr. Jana Gemeranová
 • KALENDÁRIUM PRE ODPADY ZO ZÁHRAD, SADOV A VINOHRADOV – JÚN 2014 (23. AŽ 27. TÝŽDEŃ), Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD., Michal Stričík, PhD.
 • ENVIROAKCIE A SÚŤAŽE PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív
 • V PRIEVIDZI VYVRCHOLIL 11. ROČNÍK „EKOROKU“, Kolektív
 • AKCIA ZA KRAJŠIE MESTO A EKO FESTIVAL V BANSKEJ BYSTRICI, Kolektív
 • BEZDOMOVCI BUDÚ UPRATOVAŤ BRATISLAVSKÉ ULICE, Kolektív
 • BRATISLAVU OCHLADIA ZELENÉ STRECHY I NOVÉ PARKY FINANCOVANÉ Z NÓRSKEHO FINANČNÉHO MECHANIZMU, Kolektív
 • PROBLÉM S PREMNOŽENÝMI MEDVEĎMI ZOSTRUJE AJ SPÔSOB NAKLADANIA   S KOMUNÁLNYM ODPADOM, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív
 • NITRIANSKI ŠTUDENTI POMÁHAJÚ PRI ZÁCHRANE SOKOLOV ČERVENONOHÝCH, Kolektív