ODPADY 6/2013

ODPADY 6/2013

Po kliknutí budete mať bezplatne k dispozícii úplné znenie tohto čísla Odpady_06-2013.pdf.

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

 

 • ROZBOR PAPÍROVÝCH A PLASTOVÝCH OBALŮ V ČR, doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D.
 • ÚRADY IGNORUJÚ NELEGÁLNE SKLÁDKY NAHLÁSENÉ OBYVATEĽMI, Mgr. Rudolf Pado
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKÝCH MIEST, Kolektív
 • DO SEPAROVANÉHO ZBERU NA SPIŠI SA ZAPÁJAJÚ AJ RÓMSKE KOMUNITY, Angela Sviteková
 • NOVÁ LINKA NA SPRACOVANIE ALKALICKÝCH BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV JE V TRVALEJ PREVÁDZKE, Ing. Štefan Kuča
 • PROSIEČANIA NECHCÚ V OBCI BIOPLYNOVÚ STANICU, Kolektív
 • NOVÝ KONCEPT SATELITNÝCH TRIEDIACICH STANÍC NA SPRACOVANIE KOMUNÁLNEHO ODPADU, Elena Valovičová
 • SLOVENSKÉ DOMÁCNOSTI TRIEDIA NAJMÄ PET FĽAŠE, Mgr. Miroslav Jurkovič
 • NAJVÄČŠIE SLOVENSKÉ MESTÁ ZAOSTÁVAJÚ V RECYKLÁCII KARTÓNOV, Lenka Savarová
 • KONOPE AKO IZOLÁCIA DOMU, Ing. Štefan Kuča

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • PRIPRAVOVANÁ NOVELA SÚČASNÉHO ZÁKONA O ODPADOCH ZAVEDIE S ÚČINNOSŤOU OD 1. SEPTEMBRA 2013 ROZŠÍRENÚ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCOV ZA ZBER, SPRACOVANIE A RECYKLÁCIU POUŽITÝCH BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV, Kolektív
 • LEGISLATÍVNY ZÁMER ZÁKONA O ODPADOCH, Kolektív
 • VÝROBCOVIA BIELEJ TECHNIKY PODPORUJÚ LEGISLATÍVNY ZÁMER NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH – ZLEPŠÍ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, ZNÍŽI NÁKLADY RECYKLÁCIE A CENY SPOTREBIČOV, Peter Valent
 • ASEKOL SK SPOLU S VÝROBCAMI A DOVOZCAMI ELEKTROZARIADENÍ PODPORUJE LEGISLATÍVNY ZÁMER NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH, Ján Kalafút
 • K NOVÉMU ZÁKONU O ODPADOCH, Kolektív
 • ENVIROZMENY V ZNENÍ PRIPRAVOVANÝCH (SCHVALOVANÝCH) ZÁKONOV, Kolektív
 • VÝZVY OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ZAMERANÉ NA SEPARÁCIU, ZHODNOCOVANIE ODPADU A NAKLADANIE S NEBEZPEČNÝMI ODPADMI SÚ UŽ AKTUÁLNE, Ing. Želmíra Ružičková
 • PROBLEMATIKA SEPAROVANÉHO ZBERU PLASTOV TROCHU INAK, Ing. Juraj Špes
 • ENVI-PAK OSLAVUJE DESIATE NARODENINY, Mgr. Jana Gemeranová
 • NAJVYŠŠÍ SÚD ROZHODOL V KAUZE „PEZINSKÁ SKLÁDKA“ V PROSPECH PEZINČANOV, Kolektív
 • VÝVOJ V KAUZE „ZNEČISTENIE POTOKA HLINKA“ – MESTO VYPOVEDALO ZMLUVU SO SPOLOČNOSŤOU TEZAS, Kolektív
 • KAUZA „ROPOVOD BRATISLAVA – SCHWECHAT PIPELINE“, Kolektív
 • EURÓPA VSÁDZA NA OZE, SLOVENSKO IDE V PROTISMERE, Kolektív
 • KONFERENCIA – TRENDY V OBLASTI PROGRESÍVNYCH TECHNOLÓGIÍ NA BÁZE OZE, Peter Bednár
 • EURÓPSKE SOLÁRNE DNI NA SLOVENSKU, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • PODPORA EKOLOGICKÝCH INOVÁCIÍ, Kolektív
 • SÚŤAŽ PRE ŽIAKOV V RÁMCI PROJEKTU „NA SKLÁDKY NIE SME KRÁTKI!“, Mgr. Rudolf Pado
 • ENVIROAKCIE PRE DETI, Kolektív
 • LESNÁ ZÁŽITKOVÁ ŠKOLA, Mgr. Rudolf Pado
 • ENVIRODELIKTY A TRESTNÉ ČINY, Kolektív
 • EXTRÉMNE OTEPLENIE OVZDUŠIA SA ASI ONESKORÍ, Kolektív
 • STRETNUTIE ODBORNÍKOV V TATRANSKEJ JAVORINE V RÁMCI PROJEKTU „BIOREGIO CARPATHIANS“, Kolektív
 • PROJEKT „ZACHRAŇUJEME RAKY PRE SLOVENSKO“, Kolektív
 • SYSLE NAD MURÁŇOM PLNIA VODOHOSPODÁRSKU FUNKCIU, Kolektív
 • ŽIGA AKO HRDINA V BOJI S EMISNÝM MONŠTROM, Kolektív