ODPADY 6/2012

ODPADY 6/2012

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • POŽIADAVKY NA VYUŽÍVANIE PLÔCH STARÝCH SKLÁDOK - 2. ČASŤ: KONKRÉTNE SPÔSOBY VYUŽITIA, Doc. Ing. Oskár Čermák, PhD.
 • PROBLÉMY MESTSKÝCH SAMOSPRÁV S NELEGÁLNYMI SKLÁDKAMI, Kolektív
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív
 • ZABEHNUTÝ SYSTÉM SEPAROVANÉHO ZBERU V ZDRUŽENÍ SEZO-SPIŠ, Angela Sviteková
 • JARNÁ A LETNÁ ANALÝZA KOMUNÁLNEHO ODPADU V REGIÓNE RUDOHORIA V KOŠICKOM KRAJI, Ing. Jozef Kvokačka, doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.
 • FIRMA KURUC - COMPANY SA V USA PRESADILA LINKOU NA SPRACOVANIE VKM, Bc. Katarína Arvayová
 • NESYSTÉMOVÉ RIEŠENIE FINANCOVANIA KANALIZIÁCIE A ČOV KOMPLIKUJE OBCIAM ŽIVOT, Angela Sviteková
 • ZHODNOCOVANIE ZELENÉHO BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU, Ing. Janka Sudzinová, PhD, prof. Magdaléna Valšíková, PhD., Ing. Milan Stričík, PhD.
 • K PROBLEMATIKE VODNÉHO HOSPODÁRSTVA (KANALIZÁCIE, ČOV, VODOVODY) SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív
 • POKROČILÉ IN SITU BIOREMEDIÁCIE: HIERARCHIA VÝBERU TECHNOLÓGIÍ PRE LIKVIDÁCIU ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK, Katarína Dercová
 • ŽIARUVZDORNÉ MATERIÁLY V PROCESE SPAĽOVANIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV, Ing. Eva Grambálová, PhD., Ing. Ondrej Kamoďa, Ing. Ľudovít Molnár, CSc.


2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • ODPAD AKO PALIVO PODĽA EURÓPSKEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY, Ing. Zuzana Kocunová
 • KVANTIFIKÁCIA VPLYVOV SEDIMENTOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Ing. Lenka Zvijáková, doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.
 • OZ TATRY K ANALÝZE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA PRE MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Mgr. Rudolf Pado
 • SPRACOVATEĽSKÉ KAPACITY ZBEROVÉHO PAPIERA SÚ SÍCE MODERNÉ, ALE REZERVY SÚ V JEHO ZBERE, Bc. Katarína Arvayová
 • INTRANETOVÉ VYUŽITIE SOFTVÉROV PRE KOMUNIKÁCIU V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PRIEMYSELNOM PODNIKU, RNDr. Róbert Polc, Ing. Mária Pörsök
 • POKLES EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV V ZARIADENIACH ZAPOJENÝCH DO OBCHODOVANIA S EMISNÝMI KVÓTAMI (EU ETS), Kolektív
 • NELEGÁLNY VÝVOZ KAUSTIFIKAČNÉHO VÁPNA NA POLIA OBCE NIŽNÝ HRABOVEC, Kolektív
 • NELEGÁLNY VÝRUB STROMOV, Kolektív
 • DVADSIATE VÝROČIA SMERNICE EÚ O BIOTOPOCH A PROGRAMU LIFE, Kolektív


3. SPEKTRUM

 • HLAVNÚ CENU ENVIROFILMU 2012 ZÍSKAL TALIANSKY FILM „STUDŇA - HLASY VODY Z ETIÓPIE“, Kolektív
 • ENVIROREKORD NA ENVIROFILME - BOCIANIE HNIEZDO Z TETRAPAKOV, Mgr. Jana Nekyová
 • ENVIROSÚŤAŽE PRE ŽIAKOV, Kolektív
 • VYHLÁSENIE ENVIROSÚŤAŽÍ: „LESOCHRANÁRSKY ČIN“, „ZELEŇ PRE MESTO“ A „CENY SR ZA KRAJINU“, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív

V prípade záujmu o objednanie kliknite na link.