ODPADY 6/2011

ODPADY 6/2011
 • Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany, Bc. Ivana Legátová
 • Úroveň triedenia odpadu v mestách a obciach na Slovensku, Ing. Roman Vandák
 • Vznik odpadov a kvalita recyklácie žiaruvzdorných materiálov, Ing. Marek Šolc, PhD., Ing. Lenka Girmanová, PhD.
 • Emisie - jeden zo zdrojov znečisťovania životného prostredia, Daniela Urblíková, Silvia Kokošková
 • Odpadové hospodárstvo v slovenských mestách, Kolektív
 • Odpadové hospodárstvo v Bratislavských mestských častiach, Kolektív
 • Občania pezinka zbierali odpad pre cementáreň, Juraj Číž
 • Z aktivít OZ TATRY, Mgr. Rudolf Pado
 • Čistiarne odpadových vôd, Kolektív
 • Obyvatelia podrečian nesúhlasia s vybudovaním spaľovne, Kolektív
 • V nemšovej konečne plynofikujú kotoľňu, Kolektív
 • Energia z obnoviteľných zdrojov v priemyselnom parku v lučenci, Kolektív
 • Technológie na zhodnocovanie elektroodpadu sa musia zdokonaľovať, Kolektív
 • Prvenstvo v súťaží o najväčší pokrok v odpadovom hospodárstve pre Dubnicu a Novú Dubnicu, Kolektív

 

 • Vylúčme povinnosť vypracovania poh pôvodcami v novom zákone o odpadoch, Ing. Monika Medovičová
 • Aké zmeny sa pripravujú v novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre odpadové hospodárstvo, Mag. Annamária Tóthová
 • Sběr a zpracování elektroodpadu budou v česku podléhat přísnejším normám, Lenka Priesolová
 • Dobrá myšlenka v děravém kabátku: nad návrhem systému sběru a recyklace fotovoltaických panelů je třeba se ještě zamyslet, Zdeněk Kučera
 • Analýza k predaju priznaných jednotiek (AAU), Kolektív
 • Správa o implementácii aarhuského dohovoru, Kolektív
 • anarchia alebo právny štát?, Mgr. Rudolf Pado
 • Slovensku hrozí žaloba, lebo neimplementovalo smernicu o odpade, Kolektív
 • Vyšetrovateľ zamietol trestné oznámenie na interblue group, Kolektív
 • Zasadala komisia OSN pre trvalo udržateľný rozvoj, Kolektív
 • Poprední vedci apelovali na politikov „Štokholmským memorandom“, Kolektív
 • EK uvažuje o zákaze alebo zdanení použitia plastových nákupných tašiek, Kolektív
 • Hospodárenie environmentálneho fondu v roku 2011, Kolektív

 

 • Enviromentálne čisté rekordy, Mgr. Jana Nékyová
 • Environmentálne povedomie ľudí sa podľa ministra zlepšuje, Kolektív
 • Výstava recyklácie a zhodnocovania odpadov PRO EKO, Kolektív
 • Nadačný fond živá energia podporí nápady zamerané na obnoviteľné zdroje energie, Henrieta Hrinková
 • Siedmy ročník najväčšieho ekoprogramu sveta „zelená škola“, Mgr. Henrieta Hrinková
 • Miss kompost po prvý raz štartuje na slovensku, Ing. Jozef Gaál
 • Ekologická móda v kulturparku, Kolektív
 • Program think big podporí 51 projektov mladých ľudí, Henrieta Hrinková
 • Zelené kancelárie sa stanú štandardom, Kolektív
 • Uvoľňovanie metánu popri ustupujúcom arktickom ľadovom štíte, Kolektív
 • Z programu živé chodníky upravia takmer 60 km turistických trás, Henrieta Hrinková