ODPADY 6/2010

ODPADY 6/2010

Prezrieť si celý časopis môžete po kliknití na link: ODPADY 6/2010 a listovať chytením za roh strany alebo šípkami na klávesnici.

 • RECYKLACE PV MATERIÁLU PhDr. Zdeněk Kučera
 • UZAVRETIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDOK - 2. ČASŤ: POKRYVNÁ VRSTVA, doc. Ing. Oskár Čermák, PhD.
 • ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI ZEOLITOV, Prof. Ing. Eva Chmielewská, PhD.
 • TECHNOLÓGIA ZHODNOCOVANIA TUHÝCH ODPADOV ZO SPAĽOVANIA UHLIA, 
 • Fantiška Michalíková, Beáta Stehlíková, Jiří Škvarla, Martin Sisol, Ivana Krinická
 • NÁVRATNOSŤ ZBEROVÉHO PAPIERA PREKROČILA 50 %, Kolektív
 • PREŠOVSKÁ SPAĽOVŇA FECUPRAL – NEPODCEŇUJME RIZIKO, Stanislav Kahanec
 • NESÚHLAS S OBNOVENÍM PREVÁDZKY SPAĽOVNE ODPADOV V BANSKOBYSTRICKEJ OBYTNEJ ZÓNE GRANIAR, Kolektív
 • PETÍCIA PROTI VÝSTAVBE SPAĽOVNE PNEUMATÍK V SENICI,  Kolektív
 • DOKONALEJŠIE SEPAROVANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU V TATRÁCH, Kolektív
 • VÝVOJ V KAUZE „PEZINOK – SKLÁDKA ODPADOV“ Kolektív
 • SKLÁDKA HALŇA V POZORNOSTI POSLANCOV MESTA KROMPACHY, Angela Sviteková
 • O PLASTOVÉ ODPADY SA POSTARAJÚ HUBY, Kolektív 
 • KRITIKA PRIPRAVANEJ VYHLÁŠKY O NAKLADANÍ S ELEKTROZARIADENIAMI A ELEKTROODPADOM, Kolektív
 • NARIADENIE VLÁDY SR Č. 206/2010 Z.Z. , KTORÝM SA MENÍ NARIADENIE VLÁDY SR Č. 388/2005 Z. Z.,KTORÝM SA USTANOVUJÚ LIMITY PRE ZHODNOTENIE ELEKTROODPADU A PRE OPÄTOVNÉ POUŽITIE A RECYKLÁCIU KOMPONENTOV, MATERIÁLOV A LÁTOK
 • NOVÝ ZÁKON O OBALOCH SA OBCHODNÍKOM NEPOZDÁVA,  Kolektív
 • SLOVENSKU HROZÍ, ŽE SA STANE SMETISKOM EURÓPY, Kolektív
 • EURÓPSKA KOMISIA POŽADUJE EFEKTÍVNEJŠIE NARÁBANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI, Kolektív 
 • INTEGROVANÝ SYSTÉM NAKLADANIA S ODPADMI NA REGIONÁLNEJ ÚROVNI (O JEDNEJ PUBLIKÁCII, ALE NIELEN O NEJ...), Ing. Miroslav Lacuška, PhD.
 • AKO NA PSÍČKAROV?, Mgr. Rudolf Pado
 • NAJVÄČŠÍ EKOPROGRAM SVETA OTVÁRA NA SLOVENSKU UŽ ŠIESTY ROČNÍK, Radoslav Plánička
 • SPORNÉ DOTÁCIE ZDRUŽENIU EKO-BUDÚCNOSŤ Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU, Kolektív
 • ZELENÁ „PRÁČKA“ NA ODPADOVÚ VODU Z KRAVÍNOV, Kolektív
 • BIODIVERZITA JE ČORAZ OHROZENEJŠIA, Kolektív
 • CHOVATELIA OHROZENÝCH ŽIVOČÍCHOV ZABÚDAJÚ NA ZÁKONNÉ POVINNOSTI, Kolektív
 • INFORMÁCIE Z DOMOVA I ZO ZAHRANIČIA