ODPADY 5/2017

ODPADY 5/2017

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

 

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • ZHODNOCOVANIE ODPADOVÉHO KALU VYUŽITÍM MIKROVLNNÉHO ŽIARENIA, Giemza M., Janíček F., Šály V. 

 • STARÉ TEXTÍLIE – NEPOTREBNÝ ODPAD ALEBO VÝHODNÁ SUROVINA?, Ing. Jana Pirošková, PhD., Ing. Martina Laubetová, PhD., Ing. Petra Kačmárová 

 • MINISTERSTVO PODPORILO PROJEKT PLAZMOVÉHO SPRACOVANIA ODPADOV VO VRANOVE, Kolektív

 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA Kolektív

 • V PRIEVIDZI VYBUDUJÚ ZARIADENIE NA ZHODNOCOVANIE BRO PROSTREDNÍCTVOM AERÓBNEJ FERMENTÁCIE, Kolektív

 • JARNÉ UPRATOVANIE, Kolektív

 • POKROKY PRI ZBERE ELEKTROODPADU A SPÄTNOM ODBERE ELEKTROSPOTREBIČOV, Kolektív 

 • K ZHODNOTENIU A VYUŽITIU ODPADOV Z MÄSOVÉHO PRIEMYSLU, doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., Ing. et Ing. Marián Sudzina PhD., prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD.

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • KEĎ NIE JE OBAL AKO OBAL h. prof. Ing. František Mátel, CSc.

 • OBJAV DIGITÁLNEHO VEKU – KONTAJNER V ZEMI, Ing. Juraj Špes 

 • NOVELIZOVANÉ AJ PÔVODNÉ ZNENIE USTANOVENÍ ZMENENÝCH ZÁKONOM Č. 90/2017 Z.Z., KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ZÁKON O ODPADOCH, S AKTUALIZOVANOU DÔVODOVOU SPRÁVOU, Kolektív 

 • NÁRODNÉ CIELE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI A ÚSPOR ENERGIE V PRIJATOM AKČNOM PLÁNE, Kolektív 

 • PREHĽAD NOVEJ LEGISLATÍVY V OBLASTI VZORKOVANIA ODPADOV, Laubertová, M., Ružičková S., Mičková V., Jaščišák J. 

 • PO RATIFIKÁCII MINAMATSKÉHO DOHOVORU SA POUŽÍVANIE ORTUTI NA SLOVENSKU VÝRAZNE OBMEDZÍ, Kolektív

 • KAUZA ČIERNEJ SKLÁDKY NA STAVENISKU ŽELEZNIČNÉHO TUNELA V MILOCHOVE, Kolektív 

 • ENVIROREZORT SPUSTIL VEREJNÉ OBSTARÁVANIE NA SANÁCIU SKLÁDKY VO VRAKUNI, Kolektív 

3. SPEKTRUM

 • ENVIROSÚŤAŽE A PODUJATIA PRE DETI A MLÁDEŽ Kolektív 

 • VYHODNOTENIE PROJEKTU „EKOROK S NESTLÉ“ NA DEŇ ZEME Ing. Štefan Kuča 

 • CENU VIA BONA SLOVAKIA SI PREVZALI AJ FIRMY V ENVIRONMENTÁLNE ORIENTOVANÝCH KATEGÓRIÁCH Kolektív 

 • GRANTOVÝ PROGRAM ZELENÉ OÁZY PODPORÍ 23 PROJEKTOV Kolektív 

 • POZVÁNKA NA MEDZINÁRODNÚ KONFERENCIU TECHNIKA OCHRANY PROSTREDIA – TOP 2017 Ing. M. Horváth, PhD. 

 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA