ODPADY 5/2016

ODPADY 5/2016

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • VYUŽITIE BIOSORPCIE A BAKTERIÁLNYCH BIOSORBENTOV PRI ODSTRAŇOVANÍ KONTAMINANTOV Z ODPADOVÝCH VÔD Katarína Dercová, Hana Horváthová, Katarína Lászlová
 • MOŽNOSTI PYROMETALURGICKÉHO SPRACOVANIA PRIEMYSELNÝCH ODPADOV S OBSAHOM ZINKU, Ing. Tomáš Vindt, PhD., Bc. Denisa Kissová, Ing. Katarína Blašková
 • TRIEDENÝ ZBER BUDE NA SLOVENSKU ZABEZPEČOVAŤ AUTORIZOVANÝCH ORGANIZÁCIÍ ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV, Kolektív
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • K ODKANALIZOVANIU SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív
 • SPOLOČNOSŤ ASEKOL ZÍSKALA „STUHU CTI“ ZA INOVATÍVNY A EFEKTÍVNY SYSTÉM ZBERU A RECYKLÁCIE ELEKTROODPADU, Mgr. Silvia Sekáčová
 • ŠTUDENTSKÁ FIRMA MANSON DOSTALA OCENENIE ZA PROJEKT DOKOVACEJ STANICE Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • OHROZUJÚ RECYKLOVANÉ VÝROBKY A RECYKLÁCIA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY NA STREDNOM SLOVENSKU – V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI, Ing. Martin Bosák, PhD.
 • NÁVRH NA POSUNUTIE TERMÍNU SPUSTENIA SYSTÉMU ROZŠÍRENEJ ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV V ZÁKONE O ODPADOCH, Kolektív
 • ENVIRONMENTÁLNE (A ODPADÁRSKE) CIELE V PROGRAMOVOM VYHLÁSENÍ VLÁDY, Kolektív
 • EKOLOGICKÁ DAŇ AKO ALTERNATÍVA PRÍSPEVKU DO ROZPOČTU EÚ, Kolektív
 • ŠTÚDIA ZDROJOV ZNEČISTENIA OVZDUŠIA V RUŽOMBERKU, Kolektív
 • KAUZA SKLÁDKA VLČIE HORY: PREVÁDZKOVATEĽ SÍCE ROZHODNUTIE O ZÁKAZE SKLÁDKY NEPREVZAL, NO MEDZITÝM MU VYPRŠALO POVOLENIE NA NEBEZPEČNÝ ODPAD, Kolektív
 • ZARIADENIE NA VÝROBU GUMOVÉHO REGENERÁTU V BÁNOVCIACH NAD BEBRAVOU NEBUDE, Kolektív
 • RAKÚSKE PRIHRANIČNÉ OBCE SA ODPOJA OD ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD V PETRŽALKE, Kolektív
 • ZUZANA ČAPUTOVÁ ZÍSKALA GOLDMANOVU CENU ZA BOJ PROTI PEZINSKEJ SKLÁDKE, Kolektív
3. SPEKTRUM
 • STROMY „STÁLI V CESTE“ BUDÚCEJ CYKLOTRASY, PRETO ICH SPIŠIACI VYRÚBALI, PhDr. Angela Sviteková
 • MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA POZASTAVILO VÝRUB STROMOV NA OSTROVE SIHOŤ, AKTIVISTI POŽADUJÚ ZRIADENIE REZERVÁCIE, Kolektív
 • ENVIROSÚŤAŽE A PODUJATIA PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív
 • V SÚŤAŽI EURÓPSKY STROM ROKA SKONČILA HRUŠKA RUŽOVÁ Z BOŠÁCE TRETIA, Kolektív
 • V PRIEVIDZI VYVRCHOLIL 13. ROČNÍK EKOROKU S NESTLÉ S NÁZVOM „VITALITA ŠKOLSKÝCH ZÁHRAD“, Ing. Štefan Kuča
 • ÚSPEŠNÁ REALIZÁCIA PROGRAMU NA PODPORU OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív
 • POZVÁNKA NA MEDZINÁRODNÚ KONFERENCIU TECHNIKA OCHRANY PROSTREDIA – TOP 2016, Miroslav Horváth