ODPADY 5/2015

ODPADY 5/2015

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • EFEKTÍVNOSŤ ZHODNOCOVANIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OKRESE MICHALOVCE,  Michal Stričík
 • MNOŽSTVO VYPRODUKOVANÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU V EURÓPSKEJ ÚNII KLESÁ NAPRIEK VEĽKÝM REGIONÁLNYM ROZDIELOM,  Mgr. Marek Valko
 • APLIKÁCIA BIOSURFAKTANTOV A BIOSURFAKTANT-PRODUKUJÚCICH BAKTÉRIÍ V SANAČNÝCH TECHNOLÓGIÁCH,  Katarína Dercová, Katarína Lászlová
 • SLOVENSKO V RÁMCI EÚ RECYKLUJE NAJMENEJ, NO REDUKČNÝ ZÁVÄZOK V OBLASTI EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV PREKROČILO,  Kolektív
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA,  Kolektív
 • NAMIESTO ČIERNEJ SKLÁDKY REKREAČNÝ AREÁL „SLANÁ VODA“ PRI OBCI VÍŤAZ, Kolektív
 • SPOLOČNOSŤ EMBRACO OCENILA PROJEKTY ŠKÔL ZAMERANÉ NA ZHODNOCOVANIE ODPADU, PhDr. Angela Sviteková

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • MÁME NA SLOVENSKU MÁLO KOMUNÁLNEHO PLASTOVÉHO ODPADU?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • PREZIDENT PODPÍSAL NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH,  Kolektív
 • PETÍCIA PROTI PODPISU NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH,  Kolektív
 • STANOVISKO ENVIROREZORTU K ČLÁNKU „ODPAD SMRDÍ OD HLAVY“,  Kolektív
 • ANALÝZA PRÁVNYCH PREDPISOV A DOHÔD V EÚ A SR V OBLASTI ŽELEZNIČNEJ PREPRAVY NEBEZPEČNÉHO TOVARU,  Doc. Ing. Marek Šolc, PhD.
 • MONITORING GEOLOGICKÝCH FAKTOROV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA S POUKÁZANÍM NA HROZIACE HAVÁRIE,  Kolektív
 • OD OHNIŠTĚ K NANOODPADŮM – JAKÁ RIZIKA PŘEDSTAVUJÍ NANOMATERIÁLY?,  Bc. Lucie Nencková

3. SPEKTRUM

 • DVANÁSTY ROČNÍK „EKOROKU S NESTLÉ“ VYVRCHOLIL V PRIEVIDZI,  Mgr. Katarína Arvayová
 • ZELENÉ PROJEKTY V SLOVENSKÝCH MESTÁCH,  Kolektív
 • OSLAVY SVETOVÉHO DŇA ZEME,  Kolektív
 • ZÁCHRANA ROPÚCH A SKOKANOV PRI JARNÝCH MIGRÁCIÁCH,  Kolektív
 • ÚSTAV KRAJINNEJ EKOLÓGIE SAV SI PRIPOMÍNA 50. VÝROČIE VZNIKU,  Kolektív
 • POTRAVINOVÝ ODPAD MÔŽE ZNÍŽIŤ ODSTRÁNENIE DÁTUMU MINIMÁLNEJ TRVANLIVOSTI VYBRANÝCH POTRAVÍN,  Kolektív