ODPADY 5/2014

ODPADY 5/2014

Aktuálne číslo zverejňujeme len obsah (názvy článkov). Plné znenie zverejníme po distribuovaní ďaľšieho čísla predplatiteľom.

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

 

 • VÝVOJ PRODUKCIE KOMUNÁLNEHO  ODPADU V EURÓPSKEJ ÚNII V ROKOCH 2004 – 2012, Michal Stričík, Ladislav Pančík 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív 
 • NAKLADANIE S NEBEZPEČNÝM ODPADOM – ZDRAVOTNÍCKA AMBULANCIA, Ing. Juraj Špes 
 • SKÚSENOSTI SPOLOČNOSTI SABAR, S.R.O. S PREVÁDZKOVANÍM SKLÁDKY ODPADOV, PhDr. Angela Sviteková 
 • SYSTÉM ENERGETICKÉHO MANAŽÉRTSTVA – NÁSTROJ EFEKTÍVNEHO RIADENIA SPOTREBY ENERGIE V ORGANIZÁCIÁCH, Ing. Marek Šolc, PhD. 
 • PROJEKTY NA PODPORU VYUŽITIA ALTERNATÍVNYCH ZDROJOV ENERGIE, Kolektív 
 • ŠROTOVANÉ AUTÁ NEPRIAMO UPOZORŇUJÚ NA EKONOMICKÚ SILU REGIÓNU, Ing. Štefan Kuča 
 • TREND POKLESU EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV NA SLOVENSKU MÁ POKRAČOVAŤ, Kolektív
 • EKOLOGICKÉ ASPEKTY HODNOTENIA ŽIVOTNÉHO CYKLU VÝROBKOV, h. prof. Ing. František Mátel, CSc. 
 • NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH PREDLOŽILI DO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA, Kolektív 
 • VLÁDA SCHVÁLILA NOVÝ OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Kolektív 
 • EURÓPSKY PARLAMENT SCHVÁLIL SMERNICU OBMEDZUJÚCU POUŽÍVANIE JEDNORAZOVÝCH IGELITOVÝCH TAŠIEK, Kolektív 
 • ZDRUŽENIE VLK SPUSTILO KAMPAŇ „BIOMASAKER“ ZA ZRUŠENIE ŠTÁTNYCH DOTÁCIÍ NA BIOMASU, Kolektív 
 • SÚČASNÉ PROBLÉMY OBJASŇOVANIA ENVIRONMENTÁLNEHO PROTIPRÁVNEHO KONANIA, JUDr. Matúš Sarvaš, JUDr. Ján Ninčák 
 • ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCOV NA 21. ROČNÍKU KONFERENCIE PACKAGING WASTE AND SUSTAINABILITY FORUM 2014 (2. ČASŤ), Mgr. Alexandra Grgulová 
 • INŠPEKTORI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ULOŽILI POKUTY VO VÝŠKE 132 000 EUR, Kolektív 
 • POZITÍVNE ZÁVERY KONTROL SIŽP POTVRDZUJÚ VÝZNAM VZDELÁVANIA VÝROBCOV A DOVOZCOV OBALOV, Ing. Anna Darnadyová • SVĚTOVÁ NOVINKA: PRVNÍ ZÁCHYTNÁ VANA Z OCELI VYROBENÁ PROCESEM HLUBOKÉHO ŤAŽENÍ, Radek 
 • KALENDÁRIUM PRE ODPADY ZO ZÁHRAD, SADOV A VINOHRADOV – MÁJ 2014 (19. AŽ 22. TÝŽDEŇ), Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD. 
 • ENVIROMINISTER BILANCOVAL, Kolektív 
 • „RECYKLÁCIA PRIATEĽOV ZEME“ V ROKU 2014, PhDr. Angela Sviteková 
 • GALAPROGRAMOM KU „DŇU ZEME“ VYVRCHOLIL JEDENÁSTY ROČNÍK „EKOROKU S NESTLÉ“, Mgr. Katarína Arvayová 
 • ENVIROSÚŤAŽE A ENVIROPROJEKTY NA SLOVENSKU, Kolektív 
 • DEŇ ZEME NA SLOVENSKU, Kolektív 
 • ENVIROZAUJÍMAVOSTI Z DOMOVA I ZAHRANIČIA, Kolektív 
 • NOVÉ FAKTY V KAUZE „EMISIE“, Kolektív