ODPADY 5/2012

ODPADY 5/2012

1.MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • ZBER ODPADOV, Ing. Michal Stričík, PhD.
 • VYUŽITIE ALTERNATÍVNYCH PALÍV AKO MOŽNOSTI ENVIRONMENTÁLNEHO SPRACOVANIA ODPADOV, Ing. Baryalai Tahzib, doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.
 • TECHNICKÉ KONOPE AKO PLNIVO DO KOMPOZITNÝCH VÝPLŇOVÝCH PRVKOV, RNDr. Eva Terpáková, PhD., prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD., Ing. Lucia Kidalová
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKÝCH MIEST, Kolektív
 • ZAKLADATEĽ ZDRUŽENIA BIOMASA ZÍSKAL CENU ENERGY GLOBE AWARDS SLOVAKIA 2012, Mag. Patrick Sagmeister
 • POŽIADAVKY NA VYUŽÍVANIE PLÔCH STARÝCH SKLÁDOK - 1. ČASŤ, Doc. Ing. Oskár Čermák, PhD.
 • ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD - DOVOZ ODPADOVÝCH VÔD ZO ŽÚMP DO ČOV KOŠICE, Ing. Katarína Foraiová
 • DOLNÉ SRNIE ODMIETLO DEPOLYMERIZAČNÚ LINKUKolektív•RECYKLÁCIA PRVKOV VZÁCNYCH ZEMÍN Z POUŽITÝCH AUTOBATÉRIÍ, Kolektív

2.PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE•POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PO NOVELE, Mag. Annamária Tóthová

 • DOTKNUTÉ OBCE ŽIADAJÚ PRIJATIE ZÁKONA O ZODPOVEDNOSTI ZA JADROVÉ ŠKODY, Kolektív
 • ENVIRONMENTÁLNY AUDIT AKO JEDEN Z NÁSTROJOV KONTROLY KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Ing. Marek Šolc, PhD., doc. RNDr. Pavol Palfy, PhD.
 • ZÁMERY POH SR V OBLASTI ZHODNOTENIA A RECYKLÁCIE ODPADOV ZO SKLENENÝCH OBALOV PRIEBEŽNE PLNÍME, Ing. Štefan Kuča
 • INFORMATIKA V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE, Ing. Alexander Jančárik
 • EURÓPSKA KOMISIA TRVÁ NA ZEFEKTÍVNENÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • PRIORITY NOVÉHO VEDENIA ENVIROREZORTU, Kolektív
 • KONANIE O PEZINSKEJ SKLÁDKE NA EURÓPSKOM SÚDNOM DVORE, Kolektív

3.SPEKTRUM

 • PROPAGÁCIA ZBERU KOVOVÝCH OBALOV, Mgr. Rudolf Pado
 • PRIEVIDZKÉ DETI POSTAVILI „EKO MESTO“ Z ODPADU, Bc. Katarína Arvayová
 • ENVIROAKCIE PRE ŠKOLY, Kolektív
 • PROGRAM THINK BIG PODPORÍ PROJEKTY MLADÝCH ĽUDÍ SUMOU 75 000 €, Henrieta Hrinková
 • DRUHÝ ROČNÍK EKOLOGICKEJ SÚŤAŽE „ZELEŇ PRE MESTO“, Roman Šterbák
 • UROB NIEČO PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A VYHRAJ!, Katarína Kretter
 • MÁTE NÁPADY NA VYUŽITIE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE?, Henrieta Hrinková
 • NADÁCIA PONTIS UDELILA CENY VIA BONA SLOVAKIA ZA ZODPOVEDNÝ PRÍSTUP, Kolektív
 • ÚŽITKOVÉ DIELA Z ODPADU OD DIZAJNÉRA J. VÝBOHA, Kolektív

V prípade záujmu o objednanie kliknite na link.